Självständighetsdagens medborgarfest i Kyrkslätt 6.12.2019

27.11.2019 15:14

Kategori: Kultur

Självständighetsdagen i Kyrkslätt firas igen på traditionellt sätt fredagen den 6.12.2019. Dagens program börjar med kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 11.30 och fortsätter i Kyrkslätts kyrka med en festgudstjänst kl. 12.

Festkaffe avnjuts i restaurangen i Kyrkslätts kommunhus från och med kl. 13 och den egentliga festen börjar kl. 14 i festsalen som verkställs i kommunhusets entréhall.

60-åriga Obbnäs garnison tema för festen. På Obbnäs gårds marker i Kyrkslätt byggde man efter återbördandet av Porkala arrendeområde ett garnisonsområde som fick namnet Obbnäs. Det har under sex decennier blivit bekant för många beväringar, både män och kvinnor, och också skapat arbetsplatser i Kyrkslätt.

 

BILD: Festtalare, kommodor Janne Huusko.

Kustbrigadens kommendör, kommodor Janne Huusko håller självständighetsdagens festtal. Kustbrigaden är också Obbnäs garnisons värdtruppförband, så kommodor Huusko fungerar som garnisonschef utöver sina egna uppgifter. Kommodor Janne Huusko har en bakgrund som officer vid kustartilleriet och han blev färdig generalstabsofficer 2001. Kommodor Huusko har fungerat som brigadens kommendör och chef för Obbnäs garnison sedan början av mars.

I sitt tal berättar Huusko om 60-åriga Obbnäs garnison såväl ur ett historiskt som ur ett framtida perspektiv. Dessutom levererar han försvarsmaktens hälsning bl.a. med tanke på utvecklingen av beväringsutbildningen.

BILD: I kommunhusets entréhall har man satt upp en liten fotoutställning ur Obbnäs fotoarkiv. Du kan bekanta dig med utställningen under kommunhusets öppettider 5.12.2019-16.1.2020.

Unga musiker skapar stämning

Elever vid Kyrkslätts musikinstitut bjuder återigen på musik vid självständighetsdagens fest. Programmet inleds med fanfaren Marskalkens silverhorn, som komponerats av A. Rope och framförs på trumpet av Santeri Paljakka. Trio LIA framför två stycken, P. Laaksonens Täällä Pohjantähden alla och den finska folkmelodin Karjalan poikii. Trion består av Linnea Kalliokoski på piano, Ilona Lehtonen på violin och Aino Arola på cello.

Kommunens hälsning framförs på festen av kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz.

Från självständighetsdagens medborgarfest skickar man också i år ut militärpatruller med presentkorgar för att hälsa på hos krigsinvalider, veteraner och lottor som utsetts av veteranorganisationerna. Representanterna för Nylands landskapskompani vill så här för sin del återgälda hedersskulden till dem som försvarat vår självständighet.

Självständighetsdagens medborgarfest är öppen för alla, och någon förhandsanmälan behövs inte. Kommunens kulturväsende i samarbete med Kyrkslätts församlingar och Kustbrigaden svarar för evenemangets arrangemang. Beväringar tar hand om hedersvakten och assisterar gästerna vid festen. I år ordnas inga beställningsskjutsar.

Itsenäisyyspäivä 2018