Självständigheten firades i Kyrkslätt

07.12.2017 12:14

Kategori: Finland 100

Hundraåriga Finlands födelsedag firades i 6.12 i Kyrkslätt. Dagen började vid St. Mikaels kyrka där man lade ner kransar på hjältegravarna. ️

"" ""

Efter detta började festen i idrottshallen i Masaby, som hade förvandlats till en stor festsal. På plats var kommuninvånare i stora skaror som firade självständighetsdag tillsammans - den inofficiella räknaren kom fram till sjuhundra besökare.

"" ""

Spänningen steg klart när programmet framskred - festens hedersgäster var veteraner, och hundra elever i första klassen i Kyrkslätt, som valts ut genom lottdragning. Kommundirektör Tarmo Aarnio med fru skakade hand med alla inbjudna gäster - då ettorna stod i tur var stämningen i kön spänd och full av smittande skratt.

""  "" 

Kyrkslätts kammarorkester och musikinstitut framförde tillsammans Fredrik Pacius ouvertyr Kung Karls jakt och vår kommunambassadör Linnea Nieminen sjöng den vackra serenaden ”Finsk bön” för veteranerna.

""  ""

Till slut fick vi ännu komma ut på dansgolvet till tonerna av Mirja Poikkeus orkester.

""""

Det var en absolut lysande fest och vi vill tacka alla som deltog, ni gjorde festen unik!

 

Hälsningar Kyrkslätts kommun, Finland 100-teamet

Finland 100 Kyrkslätt -logo Kyrkslätts kommuns Finland 100 -teamet

Suomi 100