Självavläsning av vattenmätare

Logga in dig i tjänsten genom att ge förbrukningsplatsens och mätarens nummer. Siffrorna hittar du på fakturan samt mätaravläsningskorten som postades i februari.

TILL TJÄNSTEN

När man meddelar mätarställningen via tjänsten, behöver mätaravläsningskortet inte återlämnas till vattenförsörjningsverket!


I tjänsten kan du se föregående års vattenförbrukningsuppgifter och kan på så vis följa med hur vattenförbrukningen utvecklats. Mätarställningen ska meddelas på våren, senast inom den utsatta tiden som angetts på mätaravläsningskortet, men kunden kan också mata in mätarställningen i systemet enligt sitt behov, även oftare än en gång om året. Vattenförsörjningsverket rekommenderar att kunden meddelar mätarställningen via systemet alltid när det skett förändringar i förbrukningen, t.ex. när antalet boende har ökat eller minskat. På detta sätt kan kunden undvika att betala extra i förskott eller överraskande stora utjämningsfakturor. Genom att meddela mätarställningen via systemet varje faktureringsperiod i slutet av mars, juni, september och december, får kunden alltid en avläsningsfaktura, som han eller hon kan utnyttja för att upptäcka läckor i ett tidigt skede eller för att dela fakturan enligt lägenhet mellan undervattenmätare. Systemet ger alltså kunden en prognos över vattenförbrukningen, uppföljnings- och uppskattningsuppgifter om vattenavgifter och via tjänsten kan man också ge respons till vattenförsörjningsverket.

Vattenförsörjningsverket önskar alla sina kunder välkomna att använda tjänsten.

Frågor kan skickas till: vesimittari@kirkkonummi.fi