Situationsöversikt gällande Gesterby skolcentrums ersättande utrymmen

21.08.2017 13:54

Kategori:

Man håller på att bygga ersättande utrymmen på Gesterby skolcentrums tomt (Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium och Gesterbyn koulu) med anledning av inneluftsproblem och den kommande saneringen/det kommande byggandet av skolcentrum. Under juli blev det klart att byggandet av de ersättande utrymmena kommer att fördröjas jämfört med den ursprungliga tidtabellen, och skolåret kommer att inledas delvis i de gamla utrymmena. Därför har det i Gesterbyskolcentrum ordnats tillfälliga undervisningsutrymmen. I Winellska skolans B- och C-byggnad och i Gesterbys finska skola har också vidtagits åtgärder för att förbättra inneluften. I undervisningsutrymmena har placerats sensorer som kontinuerligt mäter koldioxid, temperatur, luftfuktighet och voc-utsläpp i inneluften. Dessa resultat uppföljs hela tiden, och uppgifterna uppdateras på skolornas webbsidor. Resultaten från de första dagarna visar att gränsvärdena inte överskridits beträffande parametrarna som mäter inneluften.

Winellska skolans gymnastiksal (C-byggnaden) reparerades sommaren 2016. Reparationsplanen utarbetades av Vahanen Oy och reparationerna i salen genomfördes i enlighet med denna plan. Rapporten finns på Winellska skolans webbplats. Vahanen Oy kommer att utföra bekräftande undersökningar (bl.a. mikrober) i gymnastiksalen 22.8.2017. I skolan genomförs också vecka 34 en omfattande förfrågan om symtom.

Leverantören av de ersättande utrymmena Parmaco Oy har meddelat att de preliminära arbetena gällande montering av elementen börjar vecka 35 och själva monteringen vecka 36. Det första ersättande utrymmet kan tas ibruk under höstlovet.