Situationen inom skolskjutsarna stabiliseras

17.08.2018 12:26

Kategori: Utbildning

Situationen inom skolskjutsarna håller på att stabiliseras. Under veckoslutet görs ännu ändringar på några rutter.

– Allra först vill jag tacka alla vårdnadshavare för den respons vi fått. Utan den hade vi inte kommit åt problemen. Den här veckan har såväl trafikanter, skolor, vårdnadshavare och kommunens administration samarbetat intensivt klockan runt för att få situationen under kontroll, konstaterar förvaltningschef Tiina Koivisto. Vi har alla som mål att skjutsarna ska fungera och framför allt vara trygga.

Största delen av rutterna fungerar, men på några rutter kommer antalet bilar att ökas och rutterna delas upp på ett annat sätt. Ändringarna gäller elever som åker från Överbyområdet eller Volsvägen till Winellska skolan, Gesterbyn koulu och Kirkkoharjun koulu. Vårdnadshavarna får information om ändringarna under veckoslutet direkt från trafikanten eller från bildnings- och fritidstidstjänsterna, om trafikanten inte har vårdnadshavarnas kontaktuppgifter.

Vi påminner samtidigt om att det är bra att eleven är redan ca fem minuter före utsatt tid vid hämtningsplatsen. På eftermiddagarna startar skolskjutsarna hemåt från skolan tidigast 10 minuter efter att skolan har slutat, så att alla elever hinner med.

kyrkslätts kommuns logo fyren