Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 23.3.2021

23.03.2021 15:22

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Till följd av THL:s snabba beslut att avbryta användningen av AstraZenecas vaccin i Finland har vissa vaccinationstider för riskgrupper för denna vecka ställts in.

Vi tar kontakt med alla vars tid har ställts in per textmeddelande och ger dem en ny tid för vecka 14 eller 15. Tidsbeställningarna är i kraft om vaccinationerna fortsätter som normalt. I annat fall är vi i kontakt med alla dem som har en tidsbeställning till vaccinationer av riskgrupperna 1 och 2.

Nu väntar vi alltså på THL:s beslut om fortsättning på vaccinationerna. Nästa veckas tidsbeställningar för dem som hör till riskgrupper är i kraft tills vidare.

Vaccinationerna av de äldre fortsätter som normalt och vi får tillräckligt med vaccin efter påsken. Det finns ännu lediga tider för vecka 15.

Vaccinationstiden bokas i regel på webben, www.coronavaccinbokning.fi. Det är också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd, för att telefonlinjerna inte ska bli stockade.

 

9,4 procent av Kyrkslättsborna har fått den första vaccindosen

Den 23 mars hade sammanlagt 3800 Kyrkslättsbor fått det första och 751 det andra coronavaccinet. Yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronaviruset och personerna inom anstaltsvården och deras vårdare har redan vaccinerats.

Av medborgarna som fyllt 80 år har nästan 80 % vaccinerats med den första dosen. Av 75–79-åringarna har knappt en tredjedel vaccinerats och av 70–74-åringar knappt cirka 13 %. De vaccinerade i åldersgruppen 70–79 år består för närvarande mest av närståendevårdare för personer som fyllt 80 år och/eller personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbeställningarna till vaccinationerna för hela åldersgruppen började vecka 11. Vaccinationerna av dem som i år fyller 70 år beräknas bli färdig i slutet av april.

Över 80 % av hemvårdens kunder har vaccinerats.

Vecka 10 utvidgades vaccineringarna till 16–69-åringar i riskgrupp 1 och vecka 11 till 18–69-åringar i riskgrupp 2. Till grupperna hör sådana personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19 sjukdom.

Omfattande vaccinering för hela befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen torde inledas tidigast i slutet av våren.

Vaccinationstiden bokas i regel på webben, www.coronavaccinbokning.fi. Det är också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd.

koronarokotustilanne 23.3.2021

""