Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 18.3.2021

19.03.2021 09:25

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Den 17 mars hade sammanlagt 3 473 Kyrkslättsbor fått det första och 752 det andra coronavaccinet. Yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronaviruset och personerna inom anstaltsvården och deras vårdare har redan vaccinerats.

Av medborgarna som fyllt 80 år har nästan 80 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har en knapp tredjedel vaccinerats och av 70–74-åringar knappt 10 %. De vaccinerade i åldersgruppen 70–79 år består för närvarande mest av närståendevårdare för personer som fyllt 80 år och/eller personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbeställningarna till vaccinationerna för hela åldersgruppen började vecka 11. Vaccinationerna av dem som i år fyller 70 år beräknas bli färdig i slutet av april.

Över 80 % av de boende inom hemvården har vaccinerats.

Vecka 10 utvidgades vaccineringarna till 16–69-åringar i riskgrupp 1 och vecka 11 till 18–69-åringar i riskgrupp 2. Till grupperna hör sådana personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19 sjukdom.

Omfattande vaccinering för hela befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen torde inledas tidigast i slutet av våren.