Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 14.5.2021

14.05.2021 12:37

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hittills har 14 084 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 1326 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 86,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,0 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 90,1 %.

Av 65–69-åringarna har 83,7 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 76,9 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 68,9% vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 64,8 % vaccinerats.

Vaccinationerna av personer i åldern 45 - 49 år inleddes vecka 18, av dem har 29,1 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

""