Situationen för coronavaccinationer 13.4.2021

13.04.2021 13:33

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hittills har 6623 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 755 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. 

Vaccinationerna av kommuninvånare som fyllt 80 år och närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll har inletts vecka 4 och fortsätter ännu. För närvarande har 82,4 procent av denna grupp vaccinerats.

Av 75–79-åringarna har 71,4 % vaccinerats, av 70–74-åringarna 65,6  % och av 65-69 -åringarna 49,0 %. Vaccinationerna för hela åldersgruppen började vecka 11.

Alla hemvårdens kunder har vaccinerats.

Vaccinationerna av medborgare som hör till riskgruppen inleddes vecka 7.

Beräknad start för omfattande vaccinationer av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen är i slutet av våren.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

""