Simvattnets kvalitet är bra och simning är tillåten

16.08.2021 14:41

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Enligt utförda undersökningar från prov av vattnet i Långvik badstrand den 10.8.2021 fanns det indikationer av fekal nedsmutsing av vattnet. Man var bör undvikas simning i vattnet tillsvidare. Nytt prov från simvattnet har tagits den 13.8.2021 och enligt resultat, är simvattnets kvalitet återigen bra och simning är tillåten. Undersökningsresultaten ges till känna vid Långvik badstrand och via Esboregionens miljö- och hälsoskydd webbsidor:
espoo.fi/ymparistoterveys under titel ”uimavesien valvonta”

syvis