Simningen är förbjuden i Djupströms badstrand - Simvattnets kvalitet är dåligt

28.05.2021 15:48

Kategori: Vattenförsörjning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Det har hänt ett överlopp av avloppsvatten i en pumpstation vid Djupström. Enligt utförda undersökningar från prov av vattnet, finns det indikationer av fekal nedsmutsning av vattnet. Simning i vattnet bör undvikas tillsvidare.


Ett nytt prov från simvattnet ska tas 31.5.2021. Undersökningsresultaten ges till känna vid denna simställe och via Esboregionens miljö- och hälsoskydds och Kyrkslätts kommunala webbsidor.