Simhallen öppnar efter årsservicen 27.7.

27.05.2020 13:28

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

De årliga servicearbetena i Kyrkslätts simhall pågår och fortsätter ända tills simhallen öppnar. Simhallen öppnas igen måndag 27.7. kl. 7.00 och den är öppen enligt normala öppettider. Öppnandet sker med iakttagande av myndigheternas anvisningar med vissa begränsningar. Säkerheten tryggas bl.a. genom begränsning av antalet kunder, säkerhetsavstånd och hygienanvisningar. Vi informerar om de noggrannare anvisningarna närmare öppningstidpunkten.

Simhallens seriekorts giltighetstid förlängs med den tid som simhallen varit stängd på grund av coronapandemin

I simhallen används seriekort som berättigar till inträde i simhallen, solariet och ledd motion för personer i arbetsför ålder. Seriekortens giltighetstid förlängs med den tid som simhallen varit stängd på grund av coronapandemin. Förlängningen av korten sker automatiskt då kunden stämplar sitt kort för första gången efter avbrottet i simhallens verksamhet.

Ytterligare information

ungdoms- och idrottsdirektör Seppo Savikuja
fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi eller tfn 040-5884925

I bilden Kyrkslätts simhallen