Servicesedel för städning

Servicechef, stöd och hjälp i hemmet beslutar om beviljande av servicesedel till enskilda klienter. Beslutet grundar sig på kommunens bedömning av servicebehovet. Servicesedeln kan beviljas om personen p.g.a. nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak behöver vård och omsorg i sitt eget hem. Med servicesedeln kan man köpa en städtjänst av en privat serviceproducent som kommunen godkänt. Servicesedeln är inkomstrelaterad. 20€/h, 4h/mån beviljas då en ensamboende kunds bruttoinkomster är mindre än 1 400 €/mån, för par är inkomstgränsen 1 800€. Kunden står för den andel av kostnaderna som överskrider detta. Beviljad stödtjänst antecknas i kundens service- och vårdplan.

Regelbok för servicesedel för hemstädning

Mer information:

Seniorlinjen 040 1269 900