Servicesedel för städning

Chefen för hemvårdsområdet beslutar om beviljande av servicesedel till enskilda klienter. Beslutet grundar sig på kommunens bedömning av servicebehovet. Servicesedeln kan beviljas om personen p.g.a. nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak behöver vård och omsorg i sitt eget hem. Med servicesedeln kan man köpa en städtjänst av en privat serviceproducent som kommunen godkänt. Servicesedeln är inkomstrelaterad.