Servicesedel för personlig assistans

Vad är en servicesedel?

Personer som är berättigade till personlig assistans kan utnyttja servicesedeln och själva välja serviceproducenten bland dem som kommunen godkänt.

Med servicesedel avses en förbindelse som kommunen beviljat en klient som är berättigad till personlig assistans (ett servicebeslut av tjänsteinnehavaren och en betalningsförbindelse). Enligt förbindelsen ersätter kommunen serviceproducenten kostnaderna för den service som nämns på servicesedeln enligt dess värde.

Om du i fortsättningen vill ha personlig assistans enligt servicesedelmodellen, ta kontakt med din socialarbetare eller lämna en ansökan till handikapptjänsterna. Du kan med socialarbetaren bedöma om servicesedelmodellen är lämplig just för dig. Socialarbetaren fattar beslut i ärendet innan servicen kan börja.

Om du får ett positivt beslut kan du välja serviceproducenten ur serviceproducentsregistret som upprätthålls av kommunen och skicka dem betalningsförbindelsen.

Servicesedel är en stödform av kommunen. Med servicesedeln kan man köpa tjänster som kommunen ska ordna för sina invånare så att klienten väljer en serviceproducent och kommer direkt som konsument överens om genomförandet av servicen

Servicesedeln för personlig assistans är en stödform som man kan köpa assistentservice med.

Hur får man en servicesedel?

Om du är intresserad av servicesedelmodellen ska du ansöka om rätt att använda den hos din socialarbetare.

Om du beviljas servicesedel får du ett officiellt beslut om detta och en sedel som du lämnar till serviceproducenten.

Timantal och assistentens arbete

I beslutet och på sedeln anges i hur många timmar du kan anlita en assistent. Om du anser att timantalet bör ändras, ta kontakt med handikapptjänsterna.

Listen om serviceproducenter

Mer information

Kort guide

Regelbok 1.5.2022

Till serviceproducenter