Serviceområdet för vård och omsorg i Kyrkslätt informerar om influensavaccinationerna 2022

06.10.2022 15:50

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Influensavaccination ges endast med tidsbeställning. Om du har bokat en mottagningstid kan du få vaccinet i samband med besöket på mottagningen.  I annat fall ska du boka tid fr.o.m. 13.10.2022.

Tidsbeställningen till vaccinationerna inleds 13.10.2022

Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid elektroniskt. www.kyrkslatt.fi/ehalsa.Tjänsten kräver autentisering.

 Alternativt kan du beställa tid genom att ringa hälsocentralens servicenummer kl. 8-15.30, tfn 09-29683401, obs fr.o.m. 13.10.2022!

Barn under 7 år vaccineras på rådgivningen. Vänligen boka vaccinationstid på rådgivningarnas tidsbeställningsnummer. Tyvärr går det inte att boka tid åt barnen elektroniskt.

Man ska inte komma efter vaccin ens med lindriga infektionssymtom.  Användning av munskydd rekommenderas enligt de gällande rekommendationerna.

 

Skolelever

Skolelever som hör till riskgrupper kan kontakta sin egen skolhälsovårdare eller boka tid på hälsostationen.

Rådgivningens kunder

Barnen vaccineras på rådgivningen. Vänligen boka vaccinationstid på rådgivningarnas tidsbeställningsnummer. Tyvärr går det inte att boka tid åt barnen elektroniskt.

En gravid person och dennas partner vaccineras i samband med ett vanligt rådgivningsbesök. De kan också boka en separat vaccinationstid till rådgivningens eller hälsostationens vaccinationstider.

Barn i åldern 2-6 får vaccinet som nässprej. Då behövs bara en dos.  Ett barn under 9 år som inte vaccinerats tidigare och som får influensavaccinet som injektion behöver 2 doser av vaccinet.  Det ska gå minst 4 veckor mellan doserna. De som är allergiska mot ägg ska i förväg höra med den vårdande läkaren om vaccinets lämplighet.     

 

Enligt rekommendationerna om influensavaccination av Institutet för hälsa och välfärd är följande personer berättigade till avgiftsfri vaccination:

 

Hälsovårdaren, sjukskötaren eller läkaren bedömer om den som ska vaccineras hör till målgruppen som är berättigad till avgiftsfri vaccination. Ytterligare information om målgrupperna  https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-influensa

Boostervaccin mot corona kan ges i samband med influensavaccination

THL rekommenderar ett nytt boostervaccin mot corona senhösten 2022:

En boosterdos coronavaccin kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av utstationering eller kraven i destinationslandet för en resa. 

Boostervaccinet kan ges när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. I fråga om målgrupperna för boosterdosen senhösten 2022 räknas det inte längre hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona.  

 

 

 

fyrlogo