Serviceområdet för samhällsteknik

Kommunaltekniska sektorn

Kommunaltekniska sektorn indelas i resultatområdet markanvändning, resultatområdet serviceproduktion, resultatområdet myndighetsverksamhet samt affärsverket för vattenförsörjning.