Serviceområdet för bildning och fritid

Serviceområdet för bildning och fritid påverkar varje kommuninvånares liv genom att erbjuda mångsidig småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, kultur och ungdomsverksamhet samt idrotts- och bibliotekstjänster på de båda inhemska språken.

Kontaktuppgifter:

Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör, direktör för serviceområdet för bildning och fritid
tfn 040 528 4959

Astrid Kauber, tf. direktör för finsk utbildning, fr.o.m. 1.8.2022

Katri Vepsä, tf. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning
tfn ​050 414 3464

Anu Vesiluoma, direktör för finsk småbarnspedagogik
tfn 040 586 7290

Katja Linnakylä, fritidsdirektör
tfn  040 588 4926

Tiina Koivisto, förvaltningschef
tfn 050 413 7439

E-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Organisationen för Serviceområdet för bildning och fritid