Servicenumret för de äldre - Seniorinfo

De äldre och deras anhöriga i Västra Nyland  betjänas av välfärdsområdets gemensamma Seniorinfo.  Från Seniorinfo kan du få hjälp till frågor som rör välbefinnande, åldrandet och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer att ske centralt genom ett nummer i området.

Seniorinfo, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:

Esbo, Grankulla och Kyrkslätt (östra regionen)
Telefon: 029 1512 270
E-post: seniori-info.ita@luvn.fi

Verksamheten är i Välfärdscentralen, som ligger i Åängen, vid Gesterbyvägen norr om simhallen, mellan skolcentren. Adressen är Åängsvägen 2.

Servicenumret för de äldre Seniorlinjen

må-fr kl. 9 - 15

tfn 029 1512 270