Servicen som erbjuds

Omfattande och mångsidiga social- och hälsovårdstjänster under samma tak

Kyrkslätts välfärdscentral öppnar sina dörrar för kunder och patienter 1.12.2022. Därefter finns största delen av social- och hälsovårdstjänsterna på centrumområdet under samma tak och samtidigt stängs de gamla verksamhetsställena i centrum. Navigatorn och Katalysatorn fortsätter på nuvarande platser.

Tjänsterna i Masaby och Veikkola förblir oförändrade.

Då tjänsterna befinner sig under samma tak, möjliggörs ett tätare samarbete mellan yrkesmännen för klienternas bästa, och klienterna flyttas mindre från lucka till lucka.

Välfärdscentralens tjänster:

Våning 1

 • Information
 • Patientkansli, läkar- och skötarmottagning
 • Akutmottagning
 • Läkarmottagning
 • Skötarmottagning
 • Socialtjänster för personer i arbetsför ålder
 • Verksamhetscentral för äldre
 • Hjälpmedelsservice
 • HUS laboratorium
 • HUS röntgen
 • Patientarkiv, läkar- och skötarmottagningar
 • Avskedsrum

Våning 2

 • Mental- och missbrukarvårdstjänster
 • Läkarmottagning
 • Skötarmottagning
 • Munhälsovård
 • Minnespolikliniken
 • Fysioterapi för vuxna
 • Ergoterapi för vuxna
 • Handikappservice

Våning 3

 • Mödrarådgivning
 • Barnrådgivning
 • Preventivrådgivning
 • Familjerådgivning
 • Familjesocialarbete
 • Talterapi
 • Fysioterapi för barn
 • Ergoterapi för barn

Café-restaurang Kallbådan, som kommer till Välfärdscentralen, är tillgänglig för kommuninvånarna. (öppnar på våren)

På Välfärdscentralens gårdsområde finns ett utomhusmotionsområde, som är tillgängligt för alla.