Servicen som erbjuds

Omfattande och mångsidiga social- och hälsovårdstjänster under samma tak

Till Åängen flyttar alla öppenvårdstjänster från centrums hälsostation samt social- och hälsovårdstjänsterna från de övriga verksamhetsställena i centrum. Då tjänsterna befinner sig under samma tak, möjliggörs ett tätare samarbete mellan yrkesmännen för klienternas bästa, och klienterna flyttas mindre från lucka till lucka.

Välfärdscentralens tjänster:

 • Läkarens och skötarens mottagningar
 • Öppenmottagning för brådskande vård
 • Mentalvårdstjänster
 • Missbrukarvårdstjänster
 • Munhälsovård
 • Mödra-, barn- och preventivrådgivning
 • Familjerådgivning
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Familjehandledning
 • Öppenvårdstjänster för äldre
 • Minnespolikliniken
 • Hemvårdens och närståendevårdens kanslier
 • Dagcenter för äldre
 • Inlärningsmiljö för äldre
 • Bas för hemsjukhuset
 • Rehabiliteringstjänster
 • Hjälpmedelscentral
 • HUSlab
 • HNS-Bilddiagnostik

Tjänsterna i Masaby och Veikkola bevaras som förut.