Servicehus

I servicehuset, som ägs av Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral finns 26 bostäder (enrummare och tvårummare) och två grupphem med sammanlagt 15 boende för vård av personer med minnessjukdomar. Bostäderna är avsedda för äldre och handikappade personer som inte klarar sig hemma med hjälp av hemvårdsservice, vars funktionsförmåga är avsevärt nedsatt och som behöver både måltids- och vårdtjänster.De boende står i hyresförhållande till Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral. Vård- och stödtjänsterna produceras av Kyrkslätts kommun.

I servicehuset erbjuder man i en hemlik miljö vård- och stödtjänster samt effektiverat serviceboende. Vårdpersonal finns på plats dygnet runt. För varje boende utarbetas tillsammans med vårdpersonalen en service- och vårdplan där man kartlägger den boendes resurser och behov. Syftet med tjänsterna är att stödja den boendes självständighet och hälsa. För varje boende namnges en personlig skötare.

En läkare och en fysioterapeut från hälsocentralen besöker servicehuset.

Man ansöker om plats i servicehuset via SAS-handläggning (från finskans selvitä, arvioi, sijoita = klarlägg, bedöm, placera). Man behöver också göra en bostadsansökan till Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral.

Plan för egenkontroll inom socialservicen

Kontaktuppgifter

Rågränden 3 A
02400 Kyrkslätt

Föreståndaren för servicehuset
tfn 050 327 3680

Ansvarig sjukskötare för grupphemmen
tfn 050 327 3681

Ansvarig sjukskötare för servicebostäderna
tfn 050 327 3682