Servicehus

I servicehuset, som ägs av Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral finns 26 bostäder (enrummare och tvårummare) och två grupphem med sammanlagt 15 invånare med minnessjukdomar. Bostäderna är avsedda för äldre personer, vars funktionsförmåga är avsevärt nedsatt, som behöver både måltids- och vårdtjänster och som inte klarar sig hemma med hjälp av hemvårdstjänster. Invånarna står i hyresförhållande till Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral, vård- och stödtjänsterna produceras av Kyrkslätts kommun.

I servicehuset erbjuder man i en hemlik miljö vård- och stödtjänster samt effektiverat serviceboende. Vårdpersonal finns på plats dygnet runt. För varje invånare utarbetas tillsammans med vårdpersonalen en service- och vårdplan där man kartlägger invånarens resurser och behov. Syftet med tjänsterna är att stödja invånarens självständighet och hälsa. För varje invånare namnges en egenvårdare.

Servicehusets läkare, farmaceut och fysioterapeuter besöker regelbundet Servicehuset.

Man ansöker om plats i servicehuset via SAS-handläggning (från finskans selvitä, arvioi, sijoita = klarlägg, bedöm, placera). Man behöver också göra en bostadsansökan till Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral.

Plan för egenkontroll inom socialservicen

Kontaktuppgifter

Rågränden 3 A
02400 Kyrkslätt

Servicechef
tfn 050 327 3680

Servicebostädernas vårdare
tfn 050 327 3682

Grupphemmets vårdare
Grupphem 1 tfn 040 6371285
Grupphem 2 tfn 040 6418639
Telefontid dagligen kl 13-15
Akuta ärenden
tfn 050 327 3681