Sepänkannaksen päiväkoti och Laajakallion päiväkoti fick Grön Flagg-certifikatet – småbarnspedagogiken i Kyrkslätt gör ett fint jobb inom miljöfostran och hållbar utveckling

21.02.2021 09:34

Kategori: Barnvänlig kommun Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Vid Sepänkannaksen päiväkoti hissades den gröna flaggan på fastlagstisdagen 16.2

Vid Sepänkannaksen päiväkoti kunde man hissa den gröna flaggan och fira utmärkelsen på fastlagstisdagen 16.2. Gruppen Kierrätyskamut, som består av daghemmets barn och pedagoger, hade planerat en gemensam fest för alla daghemmets barn. Festen hölls ute på daghemmets gård i vackert vinterväder.

Festen börjades med att hissa den gröna flaggan och tillsammans sjunga Grön Flagg-sången. På daghemmets gård ordnades temaenligt program som barnen hade planerat. Barnen deltog i programmet i små grupper tillsammans med pedagogerna. Barnen hade planerat ett lastbilsrally där man transporterade olika slags avfall till rätt återvinningsplats. Barnen gillade också att leka de olika tafattlekarna med återvinningstema och blåsa såpbubblor.

Merja Leinonen som är lärare inom miljöfostran inom småbarnspedagogiken berättade sagan om räven Rune för barnen. Barnen fick framföra festdikter som pedagogerna skrev ner. På gården fick barnen äta varm korv som föräldraföreningens aktiva Sanna Härkönen och Birgitta Salonen grillade till barnen. Efter festen hängs den gröna flaggan på hedersplats i daghemmets gymnastiksal.

Gruppen Kierrätyskamut planerar verksamhet för hållbar utveckling i Sepänkannaksen päiväkoti

Tillsammans med alla daghemmen i Kyrkslätts kommun gick Sepänkannaksen päiväkoti med i programmet Grön Flagg i början av år 2020. Under det första året hade Sepänkannaksen päiväkoti minskning av mängden avfall som tema. Gruppen Kierrätyskamut består av 12 barn och fem pedagoger och sammanträder varje månad för att genomföra verksamhet för hållbar utveckling och planera Grön Flagg-verksamhet för alla daghemmets barn.

– Man kan bekanta sig med daghemmets Grön Flagg-verksamhet på Sepänkannaksen päiväkotis peda.net webbplats, berättar daghemsföreståndare Kaisa Kaarre.

Barnen Nea-Sofia (3 år), Kerttu (4 år) och Leo (5 år) hör till Kierrätyskamut och berättar att de har skoj vid Kierrätyskamuts möten. De berättar att man får säga sin egen åsikt, delta i mötena och välja namn för gruppen, leka sorteringslekar och samla skräp.

Liv och rörelse på gården då Laajakallion päiväkoti firade sitt Grön Flagg-certifikat 17.2

Laajakallion päiväkoti firade för sin del sin Grön Flagg-utmärkelse 17.2. Festen hölls på daghemmets gård där barnen i små grupper gick runt och utförde olika aktiviteter. Aktivitetspunkterna hade att göra med hållbar utveckling och miljöfostran. ”Miljöläraren” Merja Leinonen deltog också i festligheterna vid Laajakallion päiväkoti och barnen där fick höra om räven Runes äventyr.

Vid återvinningspunkten fick barnen fundera på återvinning och öva sortering av olika avfall. Vid naturpunkten fick barnen fundera på vad olika djur äter och öva matematiska begrepp. Vid diktpunktern framförde barnen dikter och kopplade ihop rim. Barnen fick också leka återvinningsleken där man som i ett stafettlopp förde tyger från barn till barn. I det friska vintervädret hade barnen också möjlighet att röra på sig till musik vid motionspunkten och hitta på egna rörelser och dansa tillsammans.

I Laajakallion päiväkoti planerar gruppen Puuraati verksamheten för hållbar utveckling

I Laajakallion päiväkoti har barnen utsett representanter från sin grupp till daghemmets råd Puuraati som sammanträder en gång i månaden. I Puuraati deltar också pedagoger från varje barngrupp. Till mötena hämtar Puuraatis medlemmar sådana ärenden som kommit upp i barngrupperna.

Också vid Laajakallion päiväkoti har det första gemensamma temat varit minskning av avfall. Temat har inkluderat mätning av matsvinn och mängden avfall som samlats i återvinningskärlen samt kartläggning för familjerna gällande utgångsläget för minskning av avfall. Kartläggningens syfte är i första hand att bekanta familjerna med och göra dem medvetna om projektets tema. Barnen fick rita en bild av hur det känns när man har kunnat värna om naturen. Teckningarna sattes upp på daghemmets Grön Flagg-vägg, där också protokollen från Puuraatis möten och andra arbeten som barnen producerat inom temat är uppsatta.

I daghemmet finns egna återvinningskärl för papper, kartong, glas, plast, metall och batterier i vilka barnen med pedagogernas hjälp sorterar olika återvinningsbara material.  I Laajakallion päiväkoti har man också hållit miljöstädningsdagar då man samlar ihop skräp som hittas i näromgivningen och skogen vilket man sedan sorterar i de olika återvinningskärlen. Förskoleeleverna har också utfört nedbrytningsexperiment med olika material.

Barnen har varit ivriga och intresserade av att röra sig i naturen, utforska omgivningen och av återvinning. Daghemmets pedagoger har också lagt märke till att barnen redan är bekanta med sådant som har att göra med återvinning. I många familjer är det tydligt att man beaktar till exempel sortering och återvinning. 

– För oss pedagoger har det varit fint att märka hur barnen anstränger sig för att fundera på, beundra och undersöka sådant som finns i naturen. Barnen uppskattar naturens små mirakel och skönhet. De känner varm empati för djuren och vill beskydda den omgivande naturen och dess djur, gläder sig daghemsföreståndare Tuula Nyman.

Programmet Grön Flagg i ett nötskal

Grön Flagg är ett internationellt program för hållbar utveckling och miljöcertifikat för pedagogiksektorn som styr mot ett hållbart levnadssätt och minskning av miljöbelastning. Grön Flagg är en del av det internationella programmet Eco-Schools, som är världens största nätverk för hållbar utveckling i skolor och daghem. Programmet verkar i 68 länder runt om i världen.

Inom Grön Flagg-verksamheten deltar barnen aktivt i planering, beslutsfattning, genomförande och bedömning vid sidan av de vuxna. På så sätt får de positiva erfarenheter av att kunna påverka gemensamma ärenden. Genom Grön Flagg-verksamheten blir barnen genom färdigheter, idéer och upplevelser inspirerade av att bygga en hållbar framtid.

Läs även artikeln: Finland grönaste kommun - Kyrkslätts småbarnspedagogik går mot ett mera hållbart levnadssätt

Barnens återvinningslastbil på Grön Flagg fest