Seniorer

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 28.8.-17.12.2023

PRIS

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

Måndag

08.00 - 08.45  SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (101), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen 

08.00 - 09.00  MORGONGYMPA (130), nivå 1-2, simhallen, nedre salen

10.00 - 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (102), nivå 1-2, simhallen, gymmet

12.45 - 13.45  PIGGA GRABBAR (152), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

13.00 - 13.45  TULES-VATTENGYMPA (181), nivå 3, terapibassängen, VIP-utrymmet

 

Tisdag

07.30 - 08.15  MORGON HÅLLIGÅNG (105), nivå 1-2, stora bassängen, grunda delen  

10.00 - 11.00   SENIORGYMPA (106), nivå 1-2, simhallen, nedre salen

10.00 - 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (107), nivå 1-2, simhallen, gymmet

11.00 - 11.45   UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (185), nivå 2-3                                    terapibassängen, VIP-utrymmet     

12.00 - 12.45   LÄTT VATTENGYMPA (154), nivå 2–3, terapibassängen

12.30 - 13.30   STYRKA OCH KROPPSKONTROLL (131), nivå 1-2, simhallen, övre salen

14.00 - 14.45   SENIORHÅLLIGÅNG I DJUPT VATTEN (108), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen

14.00 - 14.45   LÄTT VATTENGYMPA (155), nivå 2–3, terapibassängen

14.00 - 15.00   GYMTRÄNING FÖR SENIORER (132), nivå 1-2, simhallen, gymmet

15.00 - 16.00   GYMTRÄNING FÖR SENIORER (186), nivå 2–3, Veikkola ungdomsgård

                                                                                                                                                                                                      

Onsdag

10.15 - 11.00  LÄTT VATTENGYMPA (156), nivå 2–3, terapibassängen

10.30 - 11.15  SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (111), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

11.15 - 12.00  VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (187), nivå 3–4, terapibassängen, VIP-utrymmet

11.30 - 12.15  SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (112), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

12.00 - 13.00  SENIORGYMPA (157), nivå 1-2

13.15 - 14.00  SENIORHÅLLIGÅNG I TERAPIBASSÄNGEN (133), nivå 2–3, terapibassängen

14.00 - 15.00  LADIES (113), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

 

Torsdag

07.30 - 08.15   MORGON HÅLLIGÅNG (114), nivå 1-2, stora bassängen, grunda delen

10.00 - 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (115), nivå 1-2, simhallen, gymmet    

12.30 - 13.15  NEURO-VATTENGYMPA (188), nivå 3-4, terapibassängen, VIP-utrymmet

12.45 - 13.45  GYMTRÄNING (134), nivå 1-2, simhallen, gymmet 

14.00 - 14.45  SENIORHÅLLIGÅNG I DJUPA DELEN (135), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen    

14.00 - 15.00  HÅLLIGÅNG FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (189), nvå 3-4, simhallen, nedre salen / utomhus

 

Fredag

07.30 - 08.15   MORGON HÅLLIGÅNG (118), nivå 1-2, stora bassängen, djupa delen

08.30 - 09.15   SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (119), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

09.00 - 09.45 LÄTT VATTENGYMPA (159), nivå 2–3, terapibassängen

10.00 - 11.00  SENIORGYMPA (120), nivå 1-2, simhallen, övre salen

11.15 - 12.00  STOLGYMPA  (190), nivå 3-4, Veikkola ungdomsgård

Timbeskrivningar

VIP-utrymmet

För särskilt utmärkta vattenmotionsgrupper har vi reserverat möjligheten att använda VIP-omklädnings- och tvättrum. VIP-utrymmena är mindre än de allmänna utrymmena och de är i första hand avsedda för kunder med svårigheter att fungera i de allmänna omklädnings- och tvättrummen. VIP-utrymmena står till motionsgruppsdeltagarnas förfogande 15 minuter innan motionsgruppen börjar och 30 minuter efter att den slutat. Vi rekommenderar inte bastubad före vattengympa. Simkortet som berättigar till inträde i simhallen skall också stämplas då man använder VIP-utrymmet.

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

 

Hälsoidrottsinstruktör Johanna Tyrväinen 040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm 040 563 4317