Seniorer

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 9.1.-30.4.2023

PRIS

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

Måndag

08.00 - 08.45  SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (101), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen  

10.00 - 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (102), nivå 1-2, simhallen, gymmet

12.45 - 13.45  PIGGA GRABBAR (151), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

13.00 - 13.45  TULES-VATTENGYMPA (181), nivå 3, terapibassängen, VIP-utrymmet

 

Tisdag

07.30 - 08.15  MORGON HÅLLIGÅNG (105), nivå 1-2, stora bassängen, grunda delen

10.00 - 10.45   SENIORHÅLLIGÅNG I TERAPIBASSÄNGEN (152), nivå 1–2, terapibassängen        

10.00 - 11.00   SENIORGYMPA (106), nivå 1-2, simhallen, nedre salen

11.00 - 11.45   UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (185), nivå 2-3                                    terapibassängen, VIP-utrymmet     

12.00 - 12.45   LÄTT VATTENGYMPA (153), nivå 2–3, terapibassängen

14.00 - 14.45   SENIORHÅLLIGÅNG I DJUPT VATTEN (107), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen

14.00 - 14.45   LÄTT VATTENGYMPA (154), nivå 2–3, terapibassängen

15.00 - 16.00   GYMTRÄNING FÖR SENIORER (186), nivå 2–3, Veikkola ungdomsgård

                                                                                                                                                                                                      

Onsdag

10.15 - 11.00  LÄTT VATTENGYMPA (155), nivå 2–3, terapibassängen

10.30 - 11.15  SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (110), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

11.15 - 12.00  VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (187), nivå 3–4, terapibassängen, VIP-utrymmet

11.30 - 12.15  SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (111), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

12.15 - 13.00  SENIORHÅLLIGÅNG I TERAPIBASSÄNGEN (156), nivå 2–3, terapibassängen

14.00 - 15.00  LADIES (188), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

 

Torsdag

07.30 - 08.15   MORGON HÅLLIGÅNG (112), nivå 1-2, stora bassängen, grunda delen

10.00 - 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (113), nivå 1-2, simhallen, gymmet    

12.30 - 13.15  NEURO-VATTENGYMPA (189), nivå 3-4, terapibassängen, VIP-utrymmet

14.00 - 14.45  SENIORHÅLLIGÅNG I DJUPA DELEN (114), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen    

14.00 - 15.00  HÅLLIGÅNG FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (190), nvå 3-4, simhallen, nedre salen / utomhus

 

Fredag

07.30 - 08.15   MORGON HÅLLIGÅNG (158), nivå 1-2, stora bassängen, djupa delen

08.30 - 09.15   SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (116), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

09.00 - 09.45 LÄTT VATTENGYMPA (159), nivå 2–3, terapibassängen

10.00 - 11.00  SENIORGYMPA (117), nivå 1-2, simhallen, övre salen

11.15 - 12.00  STOLGYMPA  (191), nivå 3-4, Veikkola ungdomsgård

VIP-utrymmet

För särskilt utmärkta vattenmotionsgrupper har vi reserverat möjligheten att använda VIP-omklädnings- och tvättrum. VIP-utrymmena är mindre än de allmänna utrymmena och de är i första hand avsedda för kunder med svårigheter att fungera i de allmänna omklädnings- och tvättrummen. VIP-utrymmena står till motionsgruppsdeltagarnas förfogande 15 minuter innan motionsgruppen börjar och 30 minuter efter att den slutat. Vi rekommenderar inte bastubad före vattengympa. Simkortet som berättigar till inträde i simhallen skall också stämplas då man använder VIP-utrymmet.

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

 

Hälsoidrottsinstruktör 040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm 040 563 4317