Seniorer

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 31.8.-13.12.2020

PRISER FÖR LEDD MOTION

VATTENGYMNASTIK: 38,50 € termin+ simhallens inträdesavgift.
SALVERKSAMHET:  33 € / termin.

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller tfn. 040-126 9404

Måndag

9.45–10.30     SENIORHÅLLIGÅNG (327), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen       

10.15–11.00    SENIORHÅLLIGÅNG I TERAPIBASSÄNGEN (301), nivå 1–2, terapibassängen

11.00–12.00    GYMTRÄNING FÖR SENIORER (251), nivå 2, simhallen, gymmet

12.30–13.30    PIGGA GRABBAR (201), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

13.00-13.45     TULES-VATTENGYMPA (302), nivå 3, terapibassängen, VIP-utrymmet

14.45–16.00    GYMTRÄNING FÖR SENIORER (252), nivå 2–3, Veikkolan koulu, gymmet

 

Tisdag

10.00–11.00    SENIORGYMPA (202), nivå 1, simhallen, nedre salen

11.00–11.45    SENIORHÅLLIGÅNG I TERAPIBASSÄNGEN(351), nivå 1–2, terapibassängen                                     

12.30–13.15    LÄTT VATTENGYMPA (304), nivå 2–3, terapibassängen, VIP-utrymmet

14.00–14.45    SENIORHÅLLIGÅNG I DJUPT VATTEN (320), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen         

14.30–16.00    GYMTRÄNING FÖR SENIORER (253), nivå 2–3, Masaby, LTS Center

Onsdag

10.15–11.00    VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (305), nivå 3–4, terapibassängen, VIP-utrymmet

10.30–11.15    SENIORHÅLLIGÅNG (321), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

11.00–12.00    LADIES (203), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

11.30–12.15    SENIORHÅLLIGÅNG (322), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

12.00–12.45    LÄTT VATTENGYMPA (306), nivå 2–3, terapibassängen

Torsdag

10.00–10.45    LÄTT VATTENGYMPA (307), nivå 2–3, terapibassängen

10.00–11.00    GYMTRÄNING FÖR SENIORER (254), nivå 2, simhallen, gymmet

12.15–13.45    GYMTRÄNING FÖR SENIORER (255), nivå 2–3, Masaby, LTS Center

12.45–13.30    NEURO-VATTENGYMPA (303), nivå 3-4, terapibassängen, VIP-utrymmet

14.00–15.00    DANSGYMPA – STARKA BÅLMUSKLER (204), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

14.00–14.45    SENIORHÅLLIGÅNG I DJUPA DELEN (326), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen

14.45–15.45    SENIORGYMPA (256), nivå 2-3, Veikkola ungdomsgård

Fredag

9.45–10.30     SENIORHÅLLIGÅNG (323), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

11.00–12.00    SENIORGYMPA (206), nivå 1, simhallen, övre salen

11.15–12.00    STOLGYMPA (205), nivå 3, Veikkola ungdomsgård

TIMBESKRIVNING FÖR SENIORER

VATTENMOTION

SENIORHÅLLIGÅNG

Vattengympa för seniorer i gott skick. Gympan främjar kroppskontrollen och balansen och stärker muskelstyrkan. Seniorhålligång ordnas i stora bassängens grunda och djupa del och i terapibassängen. Nivå 1–2.

LÄTT VATTENGYMPA

Vattengympa som främjar balans och muskelstyrka. Gruppen är lämplig för dig som vill börja med motionsidrott eller som rehabiliteras efter skada/operation men kan röra dig på egen hand. Nivå 2–3.

TULES -VATTENGYMPA

Vattengympa för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (t.ex. reumatism, fibromyalgi, artros, osteoporos). Målet är att förbättra balansen och muskelstyrkan och att öka rörligheten. Nivå 3. 

NEURO- VATTENGYMPA

För personer med muskelsjukdom eller neurologisk sjukdom (t.ex. MS, Parkinsons sjukdom, CP). Målet är att förbättra muskelstyrkan och balansen, öka rörligheten och ge avslappning. Nivå 3–4.

UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSTÖRNING

Vattengympa 15–30 minuter i början av timmen. Målet är att öka kroppens rörlighet och balans. Stödperson rekommenderas. Simkunniga simmar även i stora bassängen.

VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE

Avsedd för personer med begränsad rörelseförmåga. Stödperson kan användas vid behov. Målet är att förbättra muskelstyrkan, öka rörligheten och ge avslappning och glädje. Nivå 3–4.

SALVERKSAMHET

SENIORGYMPA

Fartfylld konditionsgympa med muskelvårdsrörelser, som upprätthåller funktionsförmågan, och balansövningar och tänjningar som främjar rörligheten. Nivå 1.

GYMTRÄNING FÖR SENIORER

Avsedd för personer som kan träna självständigt. Målet är att öka och upprätthålla muskelstyrkan. Ledd uppvärmning och sluttänjning. En del av övningarna görs på golvnivå. Nivå 2 och nivåerna 2–3. 

PIGGA GRABBAR

Konditionsgymnastik för män. Styrke-, balans- och koordinationsövningar med olika redskap. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå. Nivå 2–3. 

LADIES

Konditionsgymnastik för damer. Vi tränar muskelkonditionen och balansen och gör enkla stegkombinationer som tränar koordinationsförmågan. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå. Nivå 2–3.

STOLGYMPA

Passar för seniorer, rörelsehindrade eller personer som inte har motionerat på länge. Stolen används både som redskap och stöd. Rollator eller rullstol är inget hinder. Nivå 3.

DANSGYMPA – STARKA BÅLMUSKLER

Du behöver varken tidigare danskunskaper eller danspartner. Timmens struktur: ca 30 min dans (bl.a. vals, humpa, jenka, tango, jive, rock, polka, salsa, cha-cha, line dance), ca 20 min träning av bålen, ca 10 min tänjning eller avslappning. Nivå 2–3.

VIP-utrymmet

För särskilt utmärkta vattenmotionsgrupper har vi reserverat möjligheten att använda VIP-omklädnings- och tvättrum. VIP-utrymmena är mindre än de allmänna utrymmena och de är i första hand avsedda för kunder med svårigheter att fungera i de allmänna omklädnings- och tvättrummen. VIP-utrymmena står till motionsgruppsdeltagarnas förfogande 15 minuter innan motionsgruppen börjar och 30 minuter efter att den slutat. Vi rekommenderar inte bastubad före vattengympa.

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

 

Hälsoidrottsinstruktör Maria Helenius p.040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm p.040 563 4317