Seniorer

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 30.8.-12.12.2021

PRIS

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

Måndag

8.00 - 8.45     SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (327), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen                                                                                  

11.00 - 12.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (251), nivå 1- 2, simhallen, gymmet

13.00 - 14.00  PIGGA GRABBAR (201), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

13.00 - 13.45  TULES-VATTENGYMPA (302), nivå 3, terapibassängen, VIP-utrymmet

Tisdag

10.00 - 10.45  SENIORHÅLLIGÅNG I TERAPIBASSÄNGEN (351), nivå 1-2, terapibassängen       

10.00 - 11.00  SENIORGYMPA (202), nivå 1-2, simhallen, nedre salen

11.00 - 11.45  UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (350), nivå 2-3 terapibassängen, VIP-utrymmet     

12.00 - 12.45  LÄTT VATTENGYMPA (304), nivå 2–3,terapibassängen, VIP-utrymmet

14.00 - 14.45  SENIORHÅLLIGÅNG I DJUPT VATTEN (320), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen

14.00 - 14.45 LÄTT VATTENGYMPA (309), nivå 2–3, terapibassängen,VIP-utrymmet

15.00 - 16.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (208), nivå 2–3, veikkola ungdomsgård

Onsdag

10.30 - 11.15  VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (305), nivå 3–4, terapibassängen, VIP-utrymmet

10.30 - 11.15  SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (321), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

11.00 - 12.00  LADIES (203), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

11.30 - 12.15  SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (322), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

12.00 - 12.45  LÄTT VATTENGYMPA (306), nivå 2–3, terapibassängen

Torsdag

10.00 - 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (254), nivå 1-2, simhallen, gymmet

12.45 - 13.30  NEURO-VATTENGYMPA (303), nivå 3-4, terapibassängen, VIP-utrymmet

14.00 - 15.00  DANSGYMPA – STARKA BÅLMUSKLER (204), nivå 2–3, simhallen, nedre salen

14.00 - 14.45  SENIORHÅLLIGÅNG I DJUPA DELEN (326), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen

15.00 - 16.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (209), nivå 2-3, Veikkola ungdomsgård

Fredag

8.30 - 9.15     SENIORHÅLLIGÅNG VATTENGYMPA (323), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

9.00 - 9.45     LÄTT VATTENGYMPA (310), nivå 2–3, terapibassängen

10.00 - 11.00  SENIORGYMPA (206), nivå 1-2, simhallen, övre salen

11.15 - 12.00  STOLGYMPA  (207), nivå 3-4, Veikkola ungdomsgård

TIMBESKRIVNING FÖR SENIORER

VATTENGYMNASTIK

SENIORHÅLLIGÅNG

Vattengympa för seniorer i gott skick. Gympan främjar kroppskontrollen och balansen och stärker muskelstyrkan. Seniorhålligång ordnas i stora bassängens grunda och djupa del och i terapibassängen. Nivå 1–2.

LÄTT VATTENGYMPA

Vattengympa som främjar balans och muskelstyrka. Gruppen är lämplig för dig som vill börja med motionsidrott eller som rehabiliteras efter skada/operation men kan röra dig på egen hand. Nivå 2–3.

TULES-VATTENGYMPA

Vattengympa för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (t.ex. reumatism, fibromyalgi, artros, osteoporos). Målet är att förbättra balansen och muskelstyrkan och att öka rörligheten. Nivå 3.

NEURO-VATTENGYMPA

För personer med muskelsjukdom eller neurologisk sjukdom (t.ex. MS, Parkinsons sjukdom, CP). Målet är att förbättra muskelstyrkan och balansen, öka rörligheten och ge avslappning. Nivå 3–4.

VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE

Avsedd för personer med begränsad rörelseförmåga. Stödperson kan användas vid behov. Målet är att förbättra muskelstyrkan, öka rörligheten och ge avslappning och glädje. Nivå 3–4.

VUPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING

Vattengympa 15–30 minuter i början av timmen. Målet är att öka kroppens rörlighet och balans. Stödperson rekommenderas. Simkunniga simmar även i stora bassängen. Nivå 3-4.

SALVERKSAMHET

SENIORGYMPA

Fartfylld konditionsgympa med muskelvårdsrörelser som upprätthåller funktionsförmågan, balansövningar och tänjningar som främjar rörligheten. Nivå 1.

GYMTRÄNING FÖR SENIORER

Avsedd för personer som kan träna självständigt. Målet är att upprätthålla och öka muskelstyrkan. Ledd uppvärmning och sluttänjning. En del av övningarna görs på golvnivå. Nivå 2-3

PIGGA GRABBAR

Konditionsgymnastik för män. Styrke-, balans- och koordinationsövningar med olika redskap. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå. Nivå 2–3.  

LADYGYMPA

Konditionsgymnastik för damer. Vi tränar muskelkonditionen och balansen och gör enkla stegkombinationer som tränar koordinationsförmågan. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå. Nivå 2–3.

STOLGYMPA

Timmen är avsedd för seniorer, rörelsehämmade eller personer som inte har motionerat på länge. Alla rörelser utförs sittande på stolen. Rollator eller rullstol är inget hinder. Nivå 3-4.

DANSGYMPA – STARKA BÅLMUSKLER

Du behöver varken tidigare danskunskaper eller danspartner. Timmens struktur: ca 30 min. dans (bl.a. vals, humpa, jenka, tango, jive, rock, polka, salsa, cha-cha, line dance), ca 20 min. träning av bålen, ca 10 min. tänjning eller avslappning. Nivå 2–3.

VIP-utrymmet

För särskilt utmärkta vattenmotionsgrupper har vi reserverat möjligheten att använda VIP-omklädnings- och tvättrum. VIP-utrymmena är mindre än de allmänna utrymmena och de är i första hand avsedda för kunder med svårigheter att fungera i de allmänna omklädnings- och tvättrummen. VIP-utrymmena står till motionsgruppsdeltagarnas förfogande 15 minuter innan motionsgruppen börjar och 30 minuter efter att den slutat. Vi rekommenderar inte bastubad före vattengympa. Simkortet som berättigar till inträde i simhallen skall också stämplas då man använder VIP-utrymmet.

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

 

Hälsoidrottsinstruktör 040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm 040 563 4317