Sektionen för serviceproduktion

Sektionen för serviceproduktions uppgift är att inom sitt uppgiftsområde svara för kommunens egendom och bevarandet av dess värde, inom sitt område ha hand om planering av och byggherreuppgifter för investeringsprojekt inom husbyggnad enligt givna direktiv, ha hand om disponentuppgifter, uthyrning, underhåll, skötsel och reparation av egendom som hör till dess uppgiftsområde, erbjuda interna aktörer i kommunen planerings-, byggnads-, fastighets-, städ- och kosthållstjänster samt idrottsväsendet de underhållsuppgifter av idrotts- och friluftsområden det beställt samt ha hand om de uppgifter som enligt räntestödslagen och aravalagen och därtill hörande lagstiftning ålagts kommunen.

Ledamot Ersättare
Ordf Pekka Rehn Saml Pirjo Silvan Saml
Vice Ordf Noora Piili Gröna Maija Lounamaa Gröna
Jerri Kämpe-Hellenius SFP/KD Christoph Gareis
Elina Utriainen Gröna Pekka Poutanen Gröna
Kim Åström Saml Jukka Liimatainen Saml
Pekka Oksanen SDP Ari Liuhta SDP
Piia Aallonharja Sannf Sanna Hartikainen Sannf

Föredragande: tf. direktör för samhällstekniska väsendet, sektordirektör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
Sekreterare: förvaltningssekreterare Kia Forsell