Segern i Skogsnöten 2020 till Kyrkslätt

26.05.2020 08:47

Kategori: Utbildning Barn Unga

Eelis Ojala vann den riksomfattande Skogsnöten 2020

I Skögsnoten deltog över 21 000 elever på de högre årskurserna – de 50 unga som kom från första stadiet till finalen tävlade i en webbsändning från sina skolor. Finalfrågorna besvarades via en mobilapp. I de 40 frågorna med skogstema ingick teman från igenkänning av arter till användning av trä och från frågor om skogarnas mångfald till forntida mytologier.

Eelis’ eget intresse ledde till seger – han berättar att han alltid har tyckt om att röra sig i naturen och följer dagliga aktuella diskussioner om naturen och skogar.  Själva tävlingen var obligatorisk för alla elever i årskurs 9, och första stadiet tävlades elektroniskt från skolan i sällskap av en övervakare.

Av de mångsidiga frågorna minns Eelis bäst frågan om skogsguden in den finska mytologin: vad heter han? Vår vinnare i tävlingen visste så klart svaret på frågan, vet du?

Eelis är intresserad av skogsbruk och särskilt hur man i framtiden kan utnyttja skogar genom att använda nya sorters lösningar med beaktande av de mångfasetterade klimatfrågorna.

Vi gratulerar Eelis för en fantastisk prestation!

 

Skogsnöten är ett långvarigt samarbete mellan skogsbranschen och skolorna

Skogsnöten har ordnats sedan 1982. År 2016 var antalet deltagare över en miljon. Huvudarrangörerna är Finska Forstföreningen och Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF rf. Huvudfinansiär är Finlands Skogsstiftelse. Nästan hela skogsbranschen deltar i finansieringen och arrangemangen. År 2021 ordnas Skogsnöten för den 40:e gången.

Läs Finska Forstföreningens meddelande >>