SEGELFÄRDER TILL SKÄRGÅRD

24.08.2019 10:00 - 25.08.2019 16:00

Kategori: Kultur Kyrkslättsdagarna

Lördag och söndag 24-25.8.2019
Avfärder kl. 10, 11, 12, 13 och 14 från Porkala Marins hamn (Dragesvägen 108). Färden tar ungefär 2 timmar. Under turen besöker vi Stora Svartön. Ta med utrustning enligt vädret. Färderna är avgiftsfria och de genomförs tillsammans med Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus. Bindande anmälningar senast 12.8.2018 på blanketten https://forms.gle/KfMY7MrEJbjAAzBG9. Alla som anmält sig informeras om de fått eller inte fått plats på seglatsen.

Kyrkslätts kommun, miljövårdsenheten