Screening- eller massundersökningar

Cellprovsundersökningar i livmoderhalsen, dvs. s.k. papa-screening ordnas för 25–65-åriga kvinnor i Kyrkslätt med 5 års mellanrum. Till provtagningen kallas kvinnor i åldern 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 och 65 år. Provtagningen sker på HUSLAB:s verksamhetsställen. Svaret skickas hem, vid behov med anvisningar. Papascreeningen är avgiftsfri.

Vi skickar kallelse till mammografi, dvs. röntgenundersökning av brösten per brev till 50-69-åringar vartannat år, i enlighet med det riksomfattande screeningsprogrammet. Undersökningen är avgiftsfri enligt lag. Mammografiundersökningarna görs av Suomen Terveystalo.

De som ska undersökas får på basis av sin adress en kallelse antingen till Terveystalos enhet i Kyrkslätt eller till  Masaby eller Veikkola hälsostartion.  Screeningen i Masaby och Veikkola genomförs med mobil utrustning i septeber (Masaby 4-12.9 och Veikkola 13-27.9).  Screeningsklienterna kan byta sin undersökningsplats till andra enheter inom Terveystalo som utför screening.

Mammografiscreening år 2019

Till bröstcancerscreening (mammografi) kallas under år 2019 kvinnor födda år 1951, -53, -55, -57, -59, -61 -63, -65, -67 och -69. Mammografiundersökningarna görs av Suomen Terveystalo. De som ska undersökas får på basis av sin adress en kallelse antingen till Terveystalos enhet i Kyrkslätt eller till Masaby eller Veikkola hälsostation. Screeningen i Masaby och Veikkola genomförs med mobil utrustning och tidpunkten meddelas senare. Screeningsklienterna kan byta sin undersökningsplats till andra enheter inom Terveystalo som utför screening.

Frågor om screeningen kan göras på ombokningsnumret: 045 7734 9976, ti-fr kl. 9-16.

Om du har en spärrmarkering bör du själv boka tid på detta nummer.

Vi skickar en kallelse till screeningen till hemadressen tre veckor före undersökningstiden. Deltagande i screeningen är frivilligt.

Tiden kan ändras också via webben i enlighet med anvisningarna i kallelsen.

Screeningar för livmoderhalscancer år 2019

HUSLAB som genomför screeningen av livmoderhalscancer förnyar screeningprogrammet för livmoderhalscancer från och med början av 2019. I det nya programmet kommer papillomvirus- (HPV-) testet att användas som det huvudsakliga screeningtestet istället för det nuvarande Pap-testet för kvinnor över 30 år. HPV-smitta, alltså papillomvirussmitta är den mest betydande riskfaktorn för livmoderhalscancer. Bland åldersgruppen 25 år är antalet fall av papillomvirussmitta som läker av sig själv så stor att Pap-testet fortfarande används som screeningtest bland dem. Mera info hittas på HUSLAB:s sidor.

Vi skickar en kallelse till hemadressen tre veckor före undersökningstiden. Deltagande i screeningen är frivilligt.

Tiden kan ändras i enlighet med anvisningarna i kallelsen.