Screening- eller massundersökningar

Cellprovsundersökningar i livmoderhalsen, dvs. s.k. papa-screening ordnas för 25–65-åriga kvinnor i Kyrkslätt med 5 års mellanrum. Till provtagningen kallas kvinnor i åldern 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 och 65 år. Provtagningen sker på HUSLAB:s verksamhetsställen. Svaret skickas hem, vid behov med anvisningar. Papascreeningen är avgiftsfri.

Vi skickar kallelse till mammografi, dvs. röntgenundersökning av brösten per brev till 50-69-åringar vartannat år, i enlighet med det riksomfattande screeningsprogrammet. Undersökningen är avgiftsfri enligt lag. Mammografiscreeninngen utförs av Terveystalo år 2020.

Mammografiscreening år 2020

Till bröstcancerscreening (mammografi) kallas under år 2020  kvinnor födda år 1952, -54, -56, -58, -60, -62 -64, -66, -68 och -70. En kallelse till screeningen postas till hemadressen tre veckor före undersökningstiden. Deltagande i screeningen är frivilligt.

Frågor om screeningen kan göras på ombokningsnumret: 045 7734 9976, ti-fr kl. 9-16.

Om du har en spärrmarkering bör du själv boka tid på detta nummer.

Tiden kan ändras också via webben i enlighet med anvisningarna i kallelsen.

Screeningar för livmoderhalscancer år 2020

HUSLAB som genomför screeningen av livmoderhalscancer förnyar screeningprogrammet för livmoderhalscancer från och med början av 2019. I det nya programmet kommer papillomvirus- (HPV-) testet att användas som det huvudsakliga screeningtestet istället för det nuvarande Pap-testet för kvinnor över 30 år. HPV-smitta, alltså papillomvirussmitta är den mest betydande riskfaktorn för livmoderhalscancer. Bland åldersgruppen 25 år är antalet fall av papillomvirussmitta som läker av sig själv så stor att Pap-testet fortfarande används som screeningtest bland dem. Mera info hittas på HUSLAB:s sidor.

Vi skickar en kallelse till hemadressen tre veckor före undersökningstiden. Deltagande i screeningen är frivilligt.

Tiden kan ändras i enlighet med anvisningarna i kallelsen.