SAS-funktion

För SAS-behandling (Selvitä - Arvioi - Sijoita) i gruppen behövs alltid en SAS-ansökan och ett läkarutlåtande. Bedömningen av servicebehov är mångprofessionell och mätare av funktionsförmågan används som en del av bedömningen. Bedömningen innefattar en utvärdering av den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan, en kartläggning av den sökandes eget stödnätverks hjälpmöjligheter samt en bedömning av boendeförhållandena och en bedömning om det finns möjlighet att stöda hemmaboendet ännu på något sätt. Sökanden får ett beslut om behandlingen i gruppen. Beslutet kan överklagas.

Oftast är det inte möjligt att anvisa en plats direkt efter behandlingen utan den sökande placeras i kö. Beroende på situationen kan kötiden vara från några veckor till flera månader. Under kötiden bedöms situationen vid behov på nytt. Då en plats blir ledig får den som med beaktande av helhetssituationen i den stunden har det mest brådskande behovet platsen.

SAS-ansökan
SAS-följebrev

Kontakt och mottagning av ansökningar

Sekreterare Päivi Mäkinen
Volshemmet
Volsvägen 569
02400 Kyrkslätt