Saneringen av underfarten under järnvägsstationen i centrum

11.09.2018 15:40

Kategori: Gator och vägar

Saneringen av underfarten under Kyrkslätts järnvägsstation inleddes i somras med rivningsarbeten, och saneringen är färdig nästa vår. Arbetet har flera skeden och kan förorsaka förbipasserande personer olägenheter.

Man har varit tvungen att avlägsna de s.k. barnvagnsramperna eftersom arbeten jämt och ständigt varierar mellan trappuppgångarna, och ramperna kan inte alltid placeras på plats så att fotgängarna skulle få ett tryggt utrymme. Att tillfälligt fästa ramperna på olika ställen skulle också förstöra trapporna och förorsaka risk för att snubbla.

Den fria passagen har planerats gå genom hissarna under arbetet

Med hissarna har det till viss mån tyvärr varit problem. Problemen med hissarna har förorsakats av normala fel och vandalism. Man kommer att fästa mer uppmärksamhet på underhåll av hissar och strävar efter att minimera riskerna så att man undviker situationer där hissarna inte fungerar på grund av arbetet.

Hissarna hör inte till saneringsentreprenaden. Därför skulle det vara bra att kontakta det servicenummer som står på hissen eller dörrarna. (Obs! Hissarna sköts av olika servicebolag.)

Tyvärr kan man inte ordna någon ersättande rutt vid den mittersta plattformen. När hissen på centrums sida är ur funktion lyckas man ta sig till rampen genom en omväg längs med bron. Dock är omvägen lång.

Kommunaltekniken beklagar allt det besvär som förorsakas och strävar efter att på alla möjliga sätt beakta den trygga och fria passagen under iståndsättningen. På bygget ska man röra sig så att man iakttar försiktigheten och beaktar arrangemangen och anvisningarna under arbetet.

Ytterligare information: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

alikulku