Samvaro för de äldre med spelet mölkky i Gesterby

12.06.2019 15:32

Kategori: Seniorer

Medan onsdagscaféet håller sommarpaus ordnar kommunen i sommar – tillsammans med frivilliga – träffar och samvaro för de äldre med spelet mölkky. Vi spelar mölkky på gårdsområdet till Gesterby ungdomsgård på adressen Hästhagsbron 4 onsdagar 26.6, 7.8 och 21.8 med start kl. 11. Evenemanget ordnas med reservation för väder.

– Idén om att spela mölkky uppstod när vi tillsammans med frivilliga funderade på aktiviteter som lätt kan ordnas för sommaren, berättar servicehandledare Marja Keränen vid Kyrkslätts kommun. Hon uppmanar de äldre att modigt komma med och spela mölkky, för också en novis kan lyckas med det. – Ingen behöver vara ensam hemma, och det är dessutom ett utmärkt sätt att bekanta sig med nya människor, tillägger Keränen.

Onsdagscaféet för de äldre på Gesterby ungdomsgård fortsätter i början av september.

Mölkky