Sammanträdeskalender

2021

December

1.12 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
2.12 Revisionsnämnden 17.30
7.12 Kommunstyrelsen 16.30
inställt 7.12 Samhällstekniska nämnden 16.15
8.12 Centralvalnämnden 16.00
8.12 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
8.12 Revisionsnämnden 17.30
9.12 Handikapprådet 17.00
9.12 Nämnden för lokaltjänster 17.00
13.12 Kommunfullmäktige 18.00
14.12 Ungdomsfullmäktige 16.30
15.12 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
15.12 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
15.12 Personalsektionen 17.00
16.12 Samhällstekniska nämnden 17.00
20.12 Kommunstyrelsen 16.30

2022

Januari

13.1 Revisionsnämnden 17.30
17.1 Kommunstyrelsen 16.30
20.1 Samhällstekniska nämnden 17.00
flyttat till 10.2 20.1 Vård och omsorgsnämnden 17.30
21.1 Centralvalnämnden 18.00
23.1 Centralvalnämnden 10.00
24.1 Kommunstyrelsen 16.30
24.1 Centralvalnämnden 10.00
25.1 Byggnads- och miljönämnden 17.00
26.1 Centralvalnämnden 10.00
26.1 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
26.1 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
27.1 Personalsektionen 17.00
27.1 Nämnden för lokaltjänster 17.00
31.1 Kommunfullmäktige 18.00

Februari

2.2 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
7.2 Kommunstyrelsen 16.30
9.2 Personalsektionen 17.00
10.2 Vård- och omsorgsnämnden 17:30
14.2 Kommunstyrelsen 16.30
flyttat till 2.3 16.2 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
17.2 Nämnden för lokaltjänster 17.00
17.2 Samhällstekniska nämnden 17.00
16.2 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
28.2 Kommunstyrelsen 16.30

Mars

1.3 Byggnads- och miljönämnden 17.00
2.3 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16,30
3.3 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
3.3 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
7.3 Kommunfullmäktige 18.00
10.3. Nämnden för lokaltjänster 17.00
14.3 Kommunstyrelsen 16.30
16.3 Personalsektionen 17.00
16.3 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
17.3 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
24.3 Samhällstekniska nämnden 17.00
28.3 Kommunstyrelsen 16.30
29.3 Byggnads- och miljönämnden 17.00

April

4.4 Kommunstyrelsen 16.30
6.4 Personalsektionen 17.00
6.4 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
11.4 Kommunfullmäktige 18.00
13.4 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
21.4 Nämnden för lokaltjänster 17.00
21.4 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
25.4 Kommunstyrelsen 16.30
26.4 Byggnads- och miljönämnden 17.00
28.4 Samhällstekniska nämnden 17.00

Maj

4.5 Personalsektionen 17.00
9.5 Kommunstyrelsen 16.30
16.5 Kommunfullmäktige 18.00
18.5 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
18.5 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
18.5 Nämnden för lokaltjänster 17.00
19.5 Samhällstekniska nämnden 17.00
19.5 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
23.5 Kommunstyrelsen 16.30
24.5 Byggnads- och miljönämnden 17.00

Juni

1.6 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
6.6 Kommunstyrelsen 16.30
15.6 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
15.6 Nämnden för lokaltjänster 17.00
16.6 Samhällstekniska nämnden 17.00
16.6 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
20.6 Kommunfullmäktige 18.00
21.6 Byggnads- och miljönämnden 17.00
22.6 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
27.6 Kommunstyrelsen 16.30


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga