Sammanträdeskalender

2021

Januari
18.1 Kommunstyrelsen 16.30
19.1 Kommunutvecklingssektion 17.00
20.1 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
20.1 Nämnden för serviceproduktion 17.00
21.1 Revisionsnämnden 18.00
25.1 Kommunstyrelsen 16.30
26.1 Namnkommittén 16.30
26.1 Ungdomsfullmäktige 16.30
27.1 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
28.1 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
28.1 Centralvalnämnden 17.00
28.1 Samhällstekniska nämnden 17.00
Februari
1.2 Fullmäktiges aftonskola 18.00
3.2 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
3.2 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
8.2 Kommunstyrelsen 16.30
10.2 Personalsektionen 17.00
10.2 Nämnden för serviceproduktion 17.00
11.2 Centralvalnämnden 17.00
15.2 Kommunstyrelsen 16.30
16.2 Kommunutvecklingssektion 17.00
16.2 Ungdomsfullmäktige 16.30
18.2 Samhällstekniska nämnden 17.00
23.2 Centralvalnämnden 17.00
24.2. Personalsektionen 17.00
Mars
1.3 Kommunstyrelsen 16.30
3.3 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
uppskjutet 3.3. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
4.3. Vård- och omsorgsnämnden
4.3 Revisionsnämnden 18.00
8.3 Kommunfullmäktige 18.00
9.3 Ungdomsfullmäktige 17.30
10.3 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
10.3 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
15.3 Kommunstyrelsen 16.30
15.3 Centralvalnämnden 17.00
16.3 Kommunutvecklingssektion 17.00
17.3 Nämnden för serviceproduktion 17.00
17.3 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
18.3 Centralvalnämnden 17.00
18.3 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
22.3 Kommunstyrelsen 16.30
24.3. Personalsektionen 17.00
25.3 Samhällstekniska nämnden 17.00
uppskjutet 23.3. Namnkommittén 16.30
29.3 Kommunstyrelsen 16.30
30.3. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
uppskjutet 30.3. 31.3 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
31.1 Revisionsnämnden 18.00
April
7.4 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
7.4 Centralvalnämnden 17.00
8.4. Namnkommittén 16.30
12.4 Kommunstyrelsen 16.30
13.4 Kommunutvecklingssektion 18.00
13.4 Ungdomsfullmäktige 16.30
14.4 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
14.4 Nämnden för serviceproduktion 17.00
15.4 Revisionsnämnden 18.00
16.4 Centralvalnämnden 18.00
19.4 Centralvalnämnden 12.00
19.4 Kommunfullmäktige 18.00
21.4 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
21.4 Centralvalnämnden 18.00
22.4 Samhällstekniska nämnden 17.00
22.4 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
26.4 Kommunstyrelsen 16.30
28.4 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
29.4 Revisionsnämnden 18.00
Maj
5.5 Personalsektionen 17.00
5.5 Revisionsnämnden 18.00
10.5 Kommunstyrelsen 16.30
10.5  
Centralvalnämnden
17.00
11.5 Kommunutvecklingssektion 17.00
12.5 Centralvalnämnden 17.00
14.5 Centralvalnämnden 16.00
19.5 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
19.5 Nämnden för serviceproduktion 17.00
20.5 Samhällstekniska nämnden 17.00
20.5 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
25.5 Kommunstyrelsen 16.30
25.5 Ungdomsfullmäktige 16.30
25.5. Namnkommittén 16.30
26.5 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
26.5 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
31.5 Kommunfullmäktige 18.00
Juni
2.6 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
7.6 Kommunstyrelsen 16.30
8.6 Ungdomsfullmäktige 16.30
9.6 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
11.6 Centralvalnämnden 18.00
13.6 Centralvalnämnden 12.00
14.6 Centralvalnämnden 12.00
14.6 Kommunfullmäktige 18.00
15.6 Kommunutvecklingssektion 17.00
16.6 Centralvalnämnden 17.00
16.6 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
17.6 Samhällstekniska nämnden 17.00
17.6 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
21.6 Kommunstyrelsen 16.30
23.6 Nämnden för serviceproduktion 17.00
28.6 Kommunstyrelsen 16.30


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga