Sammanträdeskalender

2019

Maj

6.5 Kommunstyrelsen 16.30
7.5 Kommunutvecklingssektionen 17.00
inställt 8.5 Sektionen för serviceproduktio 17.00
13.5 Kommunfullmäktige 18.00
14.5 Byggnads- och miljönämnden 17.00
14.5 Fritidssektionen 18.00
15.5 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 18.00
20.5 Namnkommittén 16.30
20.5 Kommunstyrelsen 16.30
22.5 Personalsektionen 17.00
22.5 Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 17.00
23.5 Kommunaltekniska nämnden 17.00
23.5 Vägsektionen 17.00
23.5 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
24.5 Centralvalnämnden 18.00
29.5 Bildnings- och fritidsnämnden 18.00
29.5 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30

Juni

3.6 Kommunstyrelsen 16.30
4.6 Kommunutvecklingssektionen 17.00
5.6 Sektionen för serviceproduktio 17.00
10.6 Kommunstyrelsen 16.30
11.6 Byggnads- och miljönämnden 17.00
11.6 Fritidssektionen 18.00
inställt 12.6 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
13.6 Kommunaltekniska nämnden 17.00
tiden ändrad 13.6 Vägsektionen 16.00
13.6 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
17.6 Kommunfullmäktige 18.00
24.6 Kommunstyrelsen 16.30

Augusti

12.8 Kommunstyrelsen 16.30
20.8 Kommunutvecklingssektionen 17.00
20.8 Byggnads- och miljönämnden 17.00
21.8. Nämnden för serviceproduktion                                         17.00
22.8 Samhällstekniska nämden 17.00
26.8 Kommunstyrelsen 16.30
28.8 Personalsektionen 17.00
29.8 Vägsektionen 17.00

September

2.9 Kommunfullmäktige 18.00
3.9 Centralvalnämnden 17.00
9.9 Kommunstyrelsen 16.30
10.9 Kommunutvecklingssektionen 17.00
13.9. Nämnden för serviceproduktion 17.00
19.9 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
23.9 Kommunstyrelsen 16.30
24.9 Byggnads- och miljönämnden 17.00
25.9 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
26.9 Samhällstekniska nämnden 17.00
26.9 Vägsektionen 17.00
30.9 Kommunstyrelsen 16.30

Oktober

7.10 Kommunfullmäktige 18.00
8.10 Kommunutvecklingssektionen 17.00
9.10 Personalsektionen 17.00
10.10 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
14.10 Kommunstyrelsen 16.30
22.10 Byggnads- och miljönämnden 17.00
24.10 Samhällstekniska nämnden 17.00
28.10 Kommunstyrelsen 16.30
31.10 Vägsektionen 17.00

November

4.11 Kommunstyrelsen 16.30
7.11 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
11.11 Kommunfullmäktige 18.00
12.11 Kommunutvecklinssektionen 17.00
13.11 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
13.11 Personalsektionen 17.00
18.11 Kommunstyrelsen 16.30
21.11 Samhälltekniska nämnden 17.00
26.11 Byggnads- och miljönämnden 17.00
28.11 Vägsektionen 17.00

December

2.12 Kommunstyrelsen 16.30
3.12 Kommunutvecklingssektionen 17.00
9.12 Kommunstyrelsen 16.30
11.12 Personalsektionen 17.00
12.12 Samhällstekniska nämnden 17.00
12.12 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
12.12 Vägsektionen 17.30
16.12 Kommunstyrelsen 16.30
16.12 Kommunfullmäktige 18.00
18.12 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga