Sammanträdeskalender

2019

December

2.12 Kommunstyrelsen 16.30
3.12 Kommunutvecklingssektionen 17.00
4.12 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
4.12 Nämnden för serviceproduktion 17.00
inställt 9.12 Namnkommitté 16.30
9.12 Kommunstyrelsen 16.30
10.12 Revisionsnämnden 18.00
11.12 Personalsektionen 17.00
inställt 11.12 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
12.12 Samhällstekniska nämnden 17.00
12.12 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
tiden ändrad 12.12 Vägsektionen 16.00
16.12 Kommunfullmäktige 18.00
 17.12 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
18.12 Personalsektionen 17.00
18.12 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00

2020

Januari

ändrad 13.1 Kommunstyrelsen 16.30
14.1 Kommunutvecklingssektionen 17.00
15.1 Nämnden för serviceproduktion 17.00
15.1 Centralvalnämnden 18.00
15.1 Revisionsnämnden 18.00
20.1 Kommunstyrelsen 18.00
21.1 Byggnads- och miljönämnden 17.00
22.1 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
22.1 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
23.1 Samhällstekniska nämnden 17.00
27.1 Kommunstyrelsen 16.30
28.1 Ungdomsfullmäktige 17.30
29.1 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
30.1 Vård- och omsorgsnämnden 17.30

Februari

3.2 Kommunfullmäktige 18.00
5.2 Personalsektionen 17.00
5.2 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
10.2 Kommunstyrelsen 16.30
11.2 Ungdomsfullmäktige 17.30
18.2 Kommunutvecklingssektionen 17.00
24.2 Kommunstyrelsen 16.30
25.2 Byggnads- och miljönämnden 17.00
25.2 Namnkommittén 16.30
26.2 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
26.2 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
26.2 Nämnden för serviceproduktion 17.00
27.2 Samhällstekniska nämnden 17.00
27.2 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
27.2 Revisionsnämnden 18.00

Mars

2.3 Kommunstyrelsen 16.30
3.3 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
4.3 Personalsektionen 17.00
4.3 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
9.3 Kommunfullmäktige 18.00
10.3 Ungdomsfullmäktige 17.30
16.3 Kommunstyrelsen 16.30
18.3 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
flyttat 18.3 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
19.3 Samhällstekniska nämnden 17.00
19.3 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
flyttat 24.3 Byggnads- och miljönämnden 17.00
24.3 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
25.3 Nämnden för serviceproduktion 17.00
26.3 Revisionsnämnden 18.00
30.3 Kommunstyrelsen 16.30
31.3 Kommunutvecklingssektionen 17.00

April

inställt 1.4 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
6.4 Kommunstyrelsen 16.30
7.4 Byggnads- och miljönämnden 17.00
14.4 Ungdomsfullmäktige 17.30
20.4 Kommunfullmäktige 18.00
21.4 Byggnads- och miljönämnden 17.00
22.4 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
22.4 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
22.4 Revisionsnämnden 18.00
23.4 Samhällstekniska nämnden 17.00
23.4 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
27.4 Kommunstyrelsen 16.30
27.4 Namnkommittén 17.00
28.4 Kommunutvecklingssektionen 17.00
29.4 Nämnden för serviceproduktion 17.00
29.4 Revisionsnämnden 18.00

Maj

4.5 Kommunstyrelsen 16.30
6.5 Personalsektionen 17.00
6.5. Vård- och omsorgväsendet 17.30
6.5 Revisionsnämnden 18.00
13.5 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
14.5 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
18.5 Kommunstyrelsen 16.30
19.5 Ungdomsfullmäktige 17.30
20.5 Nämnden för serviceproduktion 17.00
20.5 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
25.5 Kommunfullmäktige 18.00
26.5 Byggnads- och miljönämnden 17.00
27.5 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
28.5 Samhällstekniska nämnden 17.00

Juni

1.6 Kommunstyrelsen 16.30
2.6 Kommunutvecklingssektionen 17.00
3.6 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
8.6 Kommunstyrelsen 16.30
10.6 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
11.6 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
16.6 Samhällstekniska nämnden 17.00
16.6 Byggnads- och miljönämnden 17.00
17.6 Nämnden för serviceproduktion 17.00
22.6 Kommunstyrelsen 16.30
23.6 Ungdomsfullmäktige 17.30
29.6 Kommunfullmäktige 18.00


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga