Sammanträdeskalender

Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga

2022

Maj

4.5 Personalsektionen 17.00
4.5 Revisionsnämnden 17.30
9.5 Kommunstyrelsen 16.30
16.5 Kommunfullmäktige 18.00
18.5 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
18.5 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
18.5 Nämnden för lokaltjänster 17.00
19.5 Samhällstekniska nämnden 17.00
inställt 19.5 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
23.5 Kommunstyrelsen 16.30
24.5 Byggnads- och miljönämnden 17.00
25.5 Vård- och omsorgssektionen 17.30
30.5 Kommunstyrelsen 16.30

Juni

1.6 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
6.6 Kommunstyrelsen 16.30
8.6 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
15.6 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
15.6 Nämnden för lokaltjänster 17.00
15.6 Vård- och omsorgsnämnden 17.00
16.6 Samhällstekniska nämnden 17.00
20.6 Kommunfullmäktige 18.00
21.6 Byggnads- och miljönämnden 17.00
22.6 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
22.6 Vård- och omsorgssektionen 17.30
27.6 Kommunstyrelsen 16.30

Juli

Augusti

15.8 Kommunstyrelsen 16.30
17.8 Samhällstekniska nämnden 17.00
18.8 Nämnden för lokaltjänster 17.00
22.8 Kommunstyrelsen 16.30
24.8 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
24.8 Personalsektionen 17.00
25.8 Samhällstekniska nämnden 17.00
29.8 Kommunstyrelsen 16.30
30.8 Byggnads- och miljönämnden 17.00
30.8 Ungdomsfullmäktige 17.30

September

1.9 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
1.9 Handikapprådet 17.00
5.9 Kommunfullmäktige 18.00
8.9 Centralvalnämnden 17.00
12.9 Kommunstyrelsen 16.30
inställt 14.9 Personalsektionen 17.00
21.9 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
21.9 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
22.9 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
26.9 Nämnden för lokaltjänster 17.00
26.9 Kommunstyrelsen 16.30
27.9 Byggnads- och miljönämnden 17.00
29.9 Samhällstekniska nämnden 17.00

Oktober

3.10 Kommunstyrelsen 16.30
avbokad 4.10 Ungdomsfullmäktige 17.30
5.10 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
inställt 6.10 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
inställt 10.10 Kommunfullmäktige 18.00
flyttad 19.10 12.10 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
12.10 Personalsektionen 17.00
12.10 Revisionsnämnden 17.30
17.10 Kommunstyrelsen 16.30
19.10 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
20.10 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
24.10 Kommunfullmäktige 18.00
25.10 Byggnads- och miljönämnden 17.00
flyttad 2.11 26.10 Nämnden för lokaltjänster 17.00
26.10 Finska nämden för fostran och utbildning 17.00
27.10 Samhällstekniska nämnden 17.00
31.10 Kommunstyrelsen 16.30

November

1.11 Centralvalnämnden 17.00
2.11 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
2.11 Nämnden för lokaltjänster 17.00
7.11 Kommunstyrelsen 16.30
8.11 Ungdomsfullmäktige 17.30
9.11 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
9.11 Personalsektionen 17.00
9.11 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
9.11 Revisionsnämnden 17.30
inställt 10.11 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
21.11 Kommunstyrelsen 16.30
14.11 Kommunfullmäktige 18.00
17.11 Nämnden för lokaltjänster 17.00
22.11 Byggnads- och miljönämnden 17.00
23.11 Centralvalnämnden 17.00
23.11 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
24.11 Samhällstekniska nämnden 17.00
28.11 Kommunstyrelsen 16.30
30.11 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00

December

5.12 Kommunstyrelsen 16.30
Flyttad till 14.12 7.12 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
7.12 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
7.12 Personalsektionen 17.00
12.12 Kommunfullmäktige 18.00
13.12 Ungdomsfullmäktige 17.30
13.12 Revisionsnämnden 17.30
14.12 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
14.12 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
14.12 Nämnden för lokaltjänster 17.00
15.12 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
15.12 Samhällstekniska nämnden 17.00
19.12 Kommunstyrelsen 16.30

2023

Januari

16.1 Kommunstyrelsen 16.30
18.1 Centralvalnämnden 17.00
23.1 Kommunstyrelsen 16.30
24.1 Byggnads- och miljönämnden 17.00
25.1 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
25.1 Revisionsnämnden 17.30
25.1 Nämnden för lokaltjänster 17.00
26.1 Samhällstekniska nämnden 17.00
30.1 Kommunfullmäktige 18.00
31.1 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00

Februari

1.2 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
2.2 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
6.2 Kommunstyrelsen 16.30
8.2 Personalsektionen 17.00
13.2 Kommunstyrelsen 16.30
15.2 Nämnden för lokaltjänster 17.00
16.2 Samhällstekniska nämnden 17.00
27.2 Kommunstyrelsen 16.30
28.2 Byggnads- och miljönämnden 17.00

Mars

1.3 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
6.3 Kommunfullmäktige 18.00
7.3 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
8.3 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
9.3 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
13.3 Kommunstyrelsen 16.30
22.3 Personalsektionen 17.00
23.3 Nämnden för lokaltjänster 17.00
27.3 Kommunstyrelsen 16.30
28.3 Byggnads- och miljönämnden 17.00
29.3 Revisionsnämnden 17.30
29.3 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
30.3 Samhällstekniska nämnden 17.00

April

3.4 Kommunstyrelsen 16.30
12.4 Revisionsnämnden 17.30
17.4 Kommunfullmäktige 18.00
19.4 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
19.4 Personalsektionen 17.00
20.4 Nämnden för lokaltjänster 17.00
24.4 Kommunstyrelsen 16.30
25.4 Byggnads- och miljönämnden 17.00
26.4 Revisionsnämnden 17.30
27.4 Samhällstekniska nämnden 17.00

Maj

3.5 Revisionsnämnden 17.30
8.4 Kommunstyrelsen 16.30
10.5 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
15.5 Kommunfullmäktige 18.00
17.5 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
22.5 Kommunstyrelsen 16.30
23.5 Byggnads- och miljönämnden 17.00
24.5 Personalsektionen 17.00
24.5 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
24.5 Nämnden för lokaltjänster 17.00
25.5 Samhällstekniska nämnden 17.00
31.5 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00

Juni

5.6 Kommunstyrelsen 16.30
8.6 Nämnden för lokaltjänster 17.00
12.6 Kommunstyrelsen 16.30
14.6 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
14.6 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
15.6 Samhällstekniska nämnden 17.00
19.6 Kommunfullmäktige 18.00
20.6 Byggnads- och miljönämnden 17.00
26.6 Kommunstyrelsen 16.30

Juli

Augusti

16.8 Personalsektionen 17.00

September

20.9 Personalsektionen 17.00

Oktober

18.10 Personalsektionen 17.00

November

15.11 Personalsektionen 17.00

December

13.12 Personalsektionen 17.00