Sammanträdeskalender

2019

Januari

10.1. Revisionsnämnden 18.00
14.1 Kommunstyrelsen 16.30
15.1 Kommunutvecklingssektionen 17.00
16.1 Sektionen för serviceproduktio 17.00
inställt 16.1 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 18.00
21.1 Kommunstyrelsen 16.30
22.1 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
22.1 Byggnads- och miljönämnden 17.00
23.1 Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 17.00
24.1 Kommunaltekniska nämnden 17.00
28.1 Kommunfullmäktige 18.00
30.1 Bildnings- och fritidsnämnden 18.00
31.1 Vägsektionen 17.00
31.1 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
extra möte 31.1 Kommunaltekniska nämnden 17.00

Februari

4.2 Kommunfullmäktige 18.00
4.2 Namnkommittén 16.30
5.2 Fritidssektionen 18.00
6.2 Personalsektionen 17.00
inställt 6.2 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 18.00
6.2 Revisionsnämnden 18.00
7.2 Vägsektionen 16.00
12.2 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 18.00
12.2 Kommunutvecklingssektionen 17.00
12.2 Centralvalnämnden 17.00
13.2 Sektionen för serviceproduktio 17.00
13.2 Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 17.00
18.2 Kommunstyrelsen 16.30
flyttat 19.2 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
25.2 Kommunstyrelsen 16.30
26.2 Byggnads- och miljönämnden 17.00
27.2 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
27.2 Bildnings- och fritidsnämnden 18.00
28.2 Kommunaltekniska nämnden 17.00
28.2 Vård- och omsorgsnämnden 17.30

Mars

4.3 Kommunfullmäktige 18.00
5.3 Centralvalnämnden 17.00
6.3 Sektionen för serviceproduktio 17.00
7.3 Vägsektionen 17.00
11.3 Kommunstyrelsen 16.30
12.3 Kommunutvecklingssektionen 17.00
13.3 Personalsektionen 17.00
inställt 19.3 Byggnads- och miljönämnden 17.00
19.3 Fritidssektionen 18.00
20.3 Revisionsnämnden 18.00
21.3 Kommunaltekniska nämnden 17.00
ändrad 21.3 Vägsektionen 16.00
21.3 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
25.3 Kommunstyrelsen 16.30
27.3 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 18.00

April

1.4 Kommunstyrelsen 16.30
2.4 Byggnads- och miljönämnden 17.00
3.4 Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 17.00
8.4 Kommunfullmäktige 18.00
inställt 9.4 Kommunutvecklingssektionen 17.00
10.4 Sektionen för serviceproduktio 17.00
10.4 Revisionsnämnden 18.00
12.4 Centralvalnämnden 18.00
15.4 Kommunstyrelsen 16.30
16.4 Byggnads- och miljönämnden 17.00
inställt 17.4 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
ändrad (10.4.) 17.4 Bildnings- och fritidsnämnden 18.00
24.4 Personalsektionen 17.00
24.4 Revisionsnämnden 18.00
25.4 Kommunaltekniska nämnden 17.00
25.4 Vägsektionen 17.00
25.4 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
29.4 Kommunstyrelsen 16.30

Maj

6.5 Kommunstyrelsen 16.30
7.5 Kommunutvecklingssektionen 17.00
inställt 8.5 Sektionen för serviceproduktio 17.00
13.5 Kommunfullmäktige 18.00
14.5 Byggnads- och miljönämnden 17.00
14.5 Fritidssektionen 18.00
15.5 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 18.00
20.5 Namnkommittén 16.30
20.5 Kommunstyrelsen 16.30
22.5 Personalsektionen 17.00
22.5 Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 17.00
23.5 Kommunaltekniska nämnden 17.00
23.5 Vägsektionen 17.00
23.5 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
24.5 Centralvalnämnden 18.00
29.5 Bildnings- och fritidsnämnden 18.00
29.5 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30

Juni

3.6 Kommunstyrelsen 16.30
4.6 Kommunutvecklingssektionen 17.00
5.6 Sektionen för serviceproduktio 17.00
10.6 Kommunstyrelsen 16.30
11.6 Byggnads- och miljönämnden 17.00
11.6 Fritidssektionen 18.00
inställt 12.6 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
13.6 Kommunaltekniska nämnden 17.00
13.6 Vägsektionen 17.00
13.6 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
17.6 Kommunfullmäktige 18.00
24.6 Kommunstyrelsen 16.30


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga