Sammanträdeskalender

Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga

2023

Mars

1.3 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30.
1.3 Nämnden för lokaltjänster 17.00
2.3 Handikapprådet 17.00
6.3 Kommunfullmäktige 18.00
7.3 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
8.3 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
9.3 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
13.3 Kommunstyrelsen 16.30
15.3 Livskraftssektionen 17.00
22.3 Personalsektionen 17.00
23.3 Nämnden för lokaltjänster 17.00
27.3 Kommunstyrelsen 16.30
28.3 Byggnads- och miljönämnden 17.00
28.3 Ungdomsfullmäktige
29.3 Revisionsnämnden 17.30
Inhiberad 29.3 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
30.3 Samhällstekniska nämnden 17.00
31.3. Centralvalnämnden 18.00

April

3.4 Kommunstyrelsen 16.30
4.4 Svenska nämnden för fostran och utbilding 17.00
4.4 Livskraftssektionen 19.00
5.4 Handikapprådet 17.00
5.4 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
5.4 Personalsektionen 17.00
12.4 Revisionsnämnden 17.30
17.4 Kommunfullmäktige 18.00
19.4 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
19.4 Personalsektionen 17.00
20.4 Nämnden för lokaltjänster 17.00
24.4 Kommunstyrelsen 16.30
25.4 Byggnads- och miljönämnden 17.00
25.4 Ungdomsfullmäktige
26.4 Revisionsnämnden 17.30
27.4 Samhällstekniska nämnden 17.00

Maj

3.5 Revisionsnämnden 17.30
3.5 Handikapprådet 17.00
3.5 Livskraftssektionen 17.00
8.4 Kommunstyrelsen 16.30
10.5 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
15.5 Kommunfullmäktige 18.00
17.5 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
22.5 Kommunstyrelsen 16.30
23.5 Byggnads- och miljönämnden 17.00
24.5 Personalsektionen 17.00
24.5 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
24.5 Nämnden för lokaltjänster 17.00
25.5 Samhällstekniska nämnden 17.00
30.5 Ungdomsfullmäktige
31.5 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00

Juni

5.6 Kommunstyrelsen 16.30
7.6 Handikapprådet 17.00
7.6 Livskraftssektionen 17.00
8.6 Nämnden för lokaltjänster 17.00
12.6 Kommunstyrelsen 16.30
14.6 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
14.6 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
15.6 Samhällstekniska nämnden 17.00
19.6 Kommunfullmäktige 18.00
20.6 Byggnads- och miljönämnden 17.00
20.6 Ungdomsfullmäktige
26.6 Kommunstyrelsen 16.30

Juli

Augusti

14.8 Kommunstyrelsen 16.30
16.8 Personalsektionen 17.00
28.8 Kommunstyrelsen 16.30

September

4.9 Kommunfullmäktige 18.00
11.9 Kommunstyrelsen 16.30
20.9 Personalsektionen 17.00
25.9 Kommunstyrelsen 16.30

Oktober

2.10 Kommunstyrelsen 16.30
9.10 Kommunfullmäktige 18.00
16.10 Kommunstyrelsen 16.30
18.10 Personalsektionen 17.00
30.10 Kommunstyrelsen 16.10

November

6.11 Kommunstyrelsen 16.30
13.11 Kommunfullmäktige 18.00
15.11 Personalsektionen 17.00
20.11 Kommunstyrelsen 16.30

December

4.11 Kommunstyrelsen 16.30
11.12 Kommunfullmäktige 18.00
13.12 Personalsektionen 17.00
18.11 Kommunstyrelsen 16.30