Sammanträdeskalender

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden​

2020

November

2.11 Kommunstyrelsen 16.30
4.11 Personalsektionen 17.00
4.11 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
flyttat 5.11 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
9.11 Kommunstyrelsen 16.30
10.11 Kommunutvecklingssektion 17.00
12.11 Revisionsnämnden 18.00
16.11 Kommunfullmäktige 18.00
inställt 18.11 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
19.11 Samhällstekniska nämnden 17.00
23.11 Kommunstyrelsen 16.30
24.11 Namnkommittén 16.30
24.11 Byggnads- och miljönämnden 17.00
flyttat till 8.12 24.11 Ungdomsfullmäktige 17.30
25.11 Nämnden för serviceproduktion 17.00
30.11 Kommunstyrelsen 16.30

December

2.12 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
3.12 Revisionsnämnden 18.00
7.12 Kommunstyrelsen 16.30
8.12 Ungdomsfullmäktige 17.30
9.12 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
10.12 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
10.12 Samhällstekniska nämnden 17.00
14.12 Kommunfullmäktige 18.00
15.12 Kommunutvecklingssektion 17.00
15.12 Ungdomsfullmäktige 17.30
16.12 Personalsektionen 17.00
16.12 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
16.12 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
16.12 Nämnden för serviceproduktion 17.00
17.12 Centralvalnämnden 17.00
21.12 Kommunstyrelsen 16.30

2021

Januari
18.1 Kommunstyrelsen 16.30
20.1 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
20.1 Nämnden för serviceproduktion 17.00
25.1 Kommunstyrelsen 16.30
27.1 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
Februari
1.2 Kommunfullmäktige 18.00
3.2 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
8.2 Kommunstyrelsen 16.30
10.2 Nämnden för serviceproduktion 17.00
15.2 Kommunstyrelsen 16.30
Mars
1.3 Kommunstyrelsen 16.30
3.3 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
8.3 Kommunfullmäktige 18.00
10.3 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
15.3 Kommunstyrelsen 16.30
17.3 Nämnden för serviceproduktion 17.00
17.3 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
29.3 Kommunstyrelsen 16.30
April
7.4 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
12.4 Kommunstyrelsen 16.30
14.4 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
14.4 Nämnden för serviceproduktion 17.00
19.4 Kommunfullmäktige 18.00
21.4 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
26.4 Kommunstyrelsen 16.30
Maj
10.5 Kommunstyrelsen 16.30
19.5 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
19.5 Nämnden för serviceproduktion 17.00
25.5 Kommunstyrelsen 16.30
26.5 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
31.5 Kommunfullmäktige 18.00
Juni
2.6 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
7.6 Kommunstyrelsen 16.30
9.6 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
14.6 Kommunfullmäktige 18.00
21.6 Kommunstyrelsen 16.30
23.6 Nämnden för serviceproduktion 17.00
28.6 Kommunstyrelsen 16.30


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga