Sammanträdeskalender

2019

Maj

Augusti

inställt 12.8 Kommunstyrelsen 16.30
15.8 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
20.8 Kommunutvecklingssektionen 17.00
20.8 Byggnads- och miljönämnden 17.00
21.8. Nämnden för serviceproduktion                                         17.00
22.8 Samhällstekniska nämden 17.00
26.8 Kommunstyrelsen 16.30
29.8 Vägsektionen 17.00

September

2.9 Kommunfullmäktige 18.00
3.9 Centralvalnämnden 17.00
4.9 Personalsektionen 17.00
9.9 Kommunstyrelsen 16.30
inställt 10.9 Kommunutvecklingssektionen 17.00
11.9. Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
inställt 13.9. Nämnden för serviceproduktion 17.00
18.9 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
18.9 Nämnden för serviceproduktion 17.00
19.9 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
23.9 Kommunstyrelsen 16.30
24.9 Byggnads- och miljönämnden 17.00
25.9 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
25.9 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
26.9 Samhällstekniska nämnden 17.00
26.9 Vägsektionen 17.00
30.9 Kommunstyrelsen 16.30

Oktober

2.10 Revisionsnämnden 18.00
3.10 Centralvalnämnden 17.00
7.10 Kommunfullmäktige 18.00
8.10 Kommunutvecklingssektionen 17.00
inställt 9.10 Personalsektionen 17.00
10.10 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
14.10 Kommunstyrelsen 16.30
21.10 Kommunstyrelsen 16.30
22.10 Byggnads- och miljönämnden 17.00
23.10 Nämnden för serviceproduktion 17.00
24.10 Samhällstekniska nämnden 17.00
flyttat 26.10 Kommunstyrelsen 10.00
27.10 Kommunstyrelsen 12.00
28.10 Kommunstyrelsen 16.30
29.10 Kommunutvecklingssektionen 17.00
30.10 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
31.10 Vägsektionen 17.00

November

4.11 Kommunstyrelsen 16.30
5.11 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
6.11 Revisionsnämnden 18.00
7.11 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
11.11 Kommunfullmäktige 18.00
aftonskola 12.11 Kommunutvecklinssektionen 17.00
13.11 Personalsektionen 17.00
13.11 Nämnden för serviceproduktion 17.00
13.11 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
18.11 Kommunstyrelsen 16.30
21.11 Samhälltekniska nämnden 17.00
26.11 Byggnads- och miljönämnden 17.00
28.11 Vägsektionen 17.00

December

2.12 Kommunstyrelsen 16.30
3.12 Kommunutvecklingssektionen 17.00
4.12 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
4.12 Nämnden för serviceproduktion 17.00
9.12 Namnkommitté 16.30
9.12 Kommunstyrelsen 16.30
10.12 Revisionsnämnden 18.00
11.12 Personalsektionen 17.00
11.12 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
12.12 Samhällstekniska nämnden 17.00
12.12 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
12.12 Vägsektionen 17.30
16.12 Kommunfullmäktige 18.00
 17.12 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
18.12 Personalsektionen 17.00
18.12 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga