Sammanträdeskalender

Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga

Svenska nämnden för fostran och utbildning​

Bildnings- och fritidsnämnden​

2023

September

4.9 Kommunfullmäktige 18.00
7.9 Handikapprådet 17.00
7.9. Samhällstekniska nämnden 17.00
11.9 Kommunstyrelsen 16.30
12.9 Centralvalnämnden 16.30
13.9 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
18.9 Äldrerådet 10.00
18.9 Kommunfullmäktige 16.30
19.9 Ungdomsfullmäktige 17.30
20.9 Personalsektionen 17.00
21.9 Nämnden för lokaltjänster 17.00
25.9 Kommunstyrelsen 16.30
26.9 Byggnads- och miljönämnden 17.00
26.9 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
27.9 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
27.9 Livskraftssektionen 17.00
27.9. Revisionsnämnden 17.30
28.9 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
28.9. Samhällstekniska nämnden 17.00

Oktober

2.10 Kommunstyrelsen 16.30
5.10 Handikapprådet 17.00
9.10 Kommunfullmäktige 18.00
10.10 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
11.10 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
16.10 Kommunstyrelsen 16.30
18.10 Personalsektionen 17.00
23.10 Äldrerådet 10.00
24.10 Byggnads- och miljönämnden 17.00
24.10 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
25.10 Nämnden för lokaltjänster 17.00
25.10 Livskraftssektionen 17.00
25.10 Revisionsnämnden 17.30
26.10. Samhällstekniska nämnden 17.00
30.10 Kommunstyrelsen 16.10
31.10 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00

November

2.11 Ungdomsfullmäktige
2.11 Handikapprådet 17.00
6.11 Kommunstyrelsen 16.30
8.11 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
13.11 Kommunfullmäktige 18.00
15.11 Personalsektionen 17.00
16.11 Nämnden för lokaltjänster 17.00
20.11 Kommunstyrelsen 16.30
21.11 Byggnads- och miljönämnden 17.00
21.11 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
22.11 Livskraftssektionen 17.00
23.11. Samhällstekniska nämnden 17.00
27.11 Äldrerådet 10.00
28.11 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
29.11. Revisionsnämnden 17.30

December

4.12 Kommunstyrelsen 16.30
7.12 Handikapprådet 17.00
11.12 Kommunfullmäktige 18.00
12.12 Byggnads- och miljönämnden 17.00
12.12 Livskraftssektionen 17.00
12.12 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
13.12 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 16.30
13.12 Nämnden för lokaltjänster 17.00
13.12 Personalsektionen 17.00
14.12. Samhällstekniska nämnden 17.00
14.12 Ungdomsfullmäktige 17.30
18.12 Äldrerådet 10.00
18.12 Kommunstyrelsen 16.30