Sammanträdeskalender

2020

Maj

4.5. Kommunstyrelsen 16.30
6.5. Personalsektionen 17.00
6.5. Vård- och omsorgväsendet 17.30
tillagt 6.5. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
6.5. Revisionsnämnden 18.00
11.5. Kommunstyrelsen 17.30
13.5. Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
14.5. Vård- och omsorgsnämnden 17.30
19.5. Ungdomsfullmäktige 17.30
inställt 20.5. Nämnden för serviceproduktion 17.00
flyttat 20.5. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
25.5. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
25.5. Kommunfullmäktige 18.00
26.5. Byggnads- och miljönämnden 17.00
27.5. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
28.5. Samhällstekniska nämnden 17.00

Juni

1.6. Kommunstyrelsen 16.30
2.6. Kommunutvecklingssektionen 17.00
3.6. Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
inställt 8.6. Kommunstyrelsen 16.30
tillagt 9.6. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
tillagt 10.6. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
10.6. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
11.6. Centralvalnämnden 17.00
10.6. Nämnden för serviceproduktion 17.00
11.6. Vård- och omsorgsnämnden 17.30
15.6. Kommunstyrelsen 16.30
16.6. Samhällstekniska nämnden 17.00
16.6. Byggnads- och miljönämnden 17.00
flyttat 17.6. Nämnden för serviceproduktion 17.00
22.6. Kommunstyrelsen 16.30
23.6. Ungdomsfullmäktige 17.30
29.6. Kommunfullmäktige 18.00
reservdag 30.6. Kommunstyrelsen 16.30

Juli

Augusti

5.8. Personalsektionen 17.00
10.8. Kommunstyrelsen 16.30
19.8. Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
19.8. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
20.8. Centralvalnämnden 17.00
20.8. Samhällstekniska nämnden 17.00
24.8. Kommunstyrelsen 16.30
25.8. Ungdomsfullmäktige 17.30
26.8. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
26.8. Nämnden för serviceproduktion 17.00
27.8. Revisionsnämnden 18.00
27.8. Samhällstekniska nämnden 17.00
27.8. Vård- och omsorgsnämnden 17.30
31.8. Kommunfullmäktige 18.00

September

2.9. Personalsektionen 17.00
2.9. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
7.9. Kommunstyrelsen 16.30
14.9. Kommunstyrelsen 16.30
17.9. Vård- och omsorgsnämnden 17.30
17.9. Samhällstekniska nämnden 17.00
flyttat 21.9. Kommunstyrelsen 16.30
tillagt 21.9. Kommunfullmäktige 18.00
23.9. Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
23.9. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
23.9. Nämnden för serviceproduktion 17.00
28.9. Kommunstyrelsen 16.30
29.9. Ungdomsfullmäktige 17.30
30.9. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00

Oktober

5.10. Kommunfullmäktige 18.00
7.10. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
8.10. Vård- och omsorgsnämnden 17.30
12.10. Kommunstyrelsen 16.30
21.10. Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
21.10. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
22.10. Samhällstekniska nämnden 17.00
26.10. Kommunstyrelsen 16.30
27.10. Ungdomsfullmäktige 17.30
28.10. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
28.10. Nämnden för serviceproduktion 17.00

November

2.11. Kommunstyrelsen 16.30
4.11. Personalsektionen 17.00
4.11. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
5.11. Vård- och omsorgsnämnden 17.30
9.11. Kommunfullmäktige 18.00
16.11. Kommunstyrelsen 16.30
18.11. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
19.11. Samhällstekniska nämnden 17.00
24.11. Ungdomsfullmäktige 17.30
25.11. Nämnden för serviceproduktion 17.00
30.11. Kommunstyrelsen 16.30

December

2.12. Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
7.12. Kommunstyrelsen 16.30
9.12. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
10.12. Vård- och omsorgsnämnden 17.30
10.12. Samhällstekniska nämnden 17.00
14.12. Kommunfullmäktige 18.00
15.12. Ungdomsfullmäktige 17.30
16.12. Personalsektionen 17.00
16.12. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
16.12. Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
16.12. Nämnden för serviceproduktion 17.00
21.12. Kommunstyrelsen 16.30


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga