Sammanträdeskalender

2020

September

2.9 Personalsektionen 17.00
2.9 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
7.9 Kommunstyrelsen 16.30
tillagt 10.9 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
14.9 Kommunstyrelsen 16.30
15.9 Kommunutvecklingssektion 17.00
flyttat 17.9 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
17.9 Samhällstekniska nämnden 17.00
flyttat 21.9 Kommunstyrelsen 16.30
tillagt 21.9 Kommunfullmäktige 18.00
22.9 Byggnads- och miljönämnden 17.00
23.9 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
23.9 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
23.9 Nämnden för serviceproduktion 17.00
28.9 Kommunstyrelsen 16.30
29.9 Namnkommittén 16.30
29.9 Ungdomsfullmäktige 17.30
30.9 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00

Oktober

5.10 Kommunfullmäktige 18.00
7.10 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
8.10 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
8.10 Revisionsnämnden 18.00
12.10 Kommunstyrelsen 16.30
13.10 Kommunutvecklingssektion 17.00
14.10 Personalsektionen 17.00
tillagt 15.10 Nämnden för serviceproduktion 17.00
20.10 Byggnads- och miljönämnden 17.00
21.10 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
21.10 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
tillagt 22.10 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
22.10 Samhällstekniska nämnden 17.00
26.10 Kommunstyrelsen 16.30
27.10 Ungdomsfullmäktige 17.30
28.10 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
inställt 28.10 Nämnden för serviceproduktion 17.00

November

2.11 Kommunstyrelsen 16.30
4.11 Personalsektionen 17.00
4.11 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
flyttat 5.11 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
9.11 Kommunfullmäktige 18.00
10.11 Kommunutvecklingssektion 17.00
12.11 Revisionsnämnden 18.00
16.11 Kommunstyrelsen 16.30
18.11 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
19.11 Samhällstekniska nämnden 17.00
24.11 Byggnads- och miljönämnden 17.00
24.11 Ungdomsfullmäktige 17.30
25.11 Nämnden för serviceproduktion 17.00
30.11 Kommunstyrelsen 16.30

December

2.12 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
3.12 Revisionsnämnden 18.00
7.12 Kommunstyrelsen 16.30
9.12 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
10.12 Vård- och omsorgsnämnden 17.30
10.12 Samhällstekniska nämnden 17.00
14.12 Kommunfullmäktige 18.00
15.12 Kommunutvecklingssektion 17.00
15.12 Ungdomsfullmäktige 17.30
16.12 Personalsektionen 17.00
16.12 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
16.12 Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 16.30
16.12 Nämnden för serviceproduktion 17.00
21.12 Kommunstyrelsen 16.30


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga