Sammanträdeskalender

2021

September

flyttat till 24.8 1.9 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.00
6.9 Kommunstyrelsen 16.30
flyttat till 26.8 8.9 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.30
13.9 Kommunstyrelsen 16.30
flyttat till 22.9 15.9 Personalsektionen 17.00
16.9 Revisionsnämnden 18.30
20.9 Kommunstyrelsen 16.30
21.9 Ungdomsfullmäktige 16.30
22.9 Samhällstekniska nämnden, ett extra möte 17.00
22.9 Personalsektionen 17.00
27.9 Kommunfullmäktige 18.00
29.9 Bildnings- och fritidsnämnden  17.00
29.9 Samhällstekniska nämnden 17.00

Oktober

6.10 Finska nämnden för fostran och utbildning 17.00
13.10 Svenska nämnden för fostran och utbildning 17.00
13.10 Revisionsnämnden 17.30
26.10 Ungdomsfullmäktige 16.30
27.10 Bildnings- och fritidsnämnden  17.00

November

10.11 Revisionsnämnden
17.30
17.11 Personalsektionen 17.00
23.11 Ungdomsfullmäktige 16.30

December

1.12 Bildnings- och fritidsnämnden 17.00
8.12 Revisionsnämnden 17.30
14.12 Ungdomsfullmäktige 16.30
15.12 Personalsektionen 17.00


Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga