Samla inte trädgårdsavfall ut i naturen

13.09.2021 11:18

Kategori: Boende och miljö

Trädgårdsavfall är bl.a. ris och krattavfall.
Trädgårdsavfallet hör till komposten på den egna gården eller till mottagningen på avfallsstationen.

Att samla ris och annat trädgårdsavfall på allmänna områden så som parker och skogar är nedskräpning, som är förbjuden enligt avfallslagen https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646.

På kommunens områden får man inte samla trädgårdsavfall.

Med trädgårdsavfallet sprids också invasiva främmande arter, såväl växter som djur, lätt ut i miljön och orsakar inhemska arter allvarliga olägenheter.

Om det på gården samlas äpplen som man själv inte orkar äta lönar det sig att söka andra användningsändamål för dem.
Det är bäst att utnyttja äpplen: frysa in dem, göra saft av dem eller servera dem till andra.

Om det ändå blir äpplen över kan man kompostera dem i en kompost som är avsedd för trädgårdsavfall på sin egen gård.

När man komposterar äpplen ska man se till att komposten inte lockar skadedjur.

Stora mängder äpplen och även mumieäpplen kan man lämna på avfallsstationen.
Många avfallsstationer tar avgiftsfritt emot äpplen från hushåll (högst 200 liter).

Äpplen