Samarbete mellan kommunen och organisationer främjar integration

28.03.2019 15:20

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Fritidsverksamhet bidrar till att upprätthålla goda befolkningsrelationer och främjar integreringen av invandrare. Kyrkslätts kommun och lokala organisationer erbjuder mångsidiga fritidstjänster genom vilka invandrare som anlänt till kommunen hittar nya sociala nätverk.

Kototiimi främjar samarbete mellan olika aktörer

Fritidsverksamheten som främjar integrering och verkställs av olika aktörer koordineras av Kototiimi som möts en gång i månaden. Vid mötena delar deltagarna ut information om de tillställningar som de ordnar och planerar evenemang och verksamhet tillsammans. 

Till Kototiimis styrkor hör främjande av samarbetet mellan olika aktörer och utveckling av fritidsverksamheten samt informationsspridning om den. I Kototiimi medverkar för närvarande biblioteket, medborgarinstitutet, invånarparkerna, projektarbetarna på Luckan i Kyrkslätt och Helsingfors, FRK:s finsk- och svenskspråkiga lokalavdelningar, Kyrkslätts finska församling och Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt.

Projektet fortsätter till januari år 2020

Kototiimi koordineras av projektet Vår gemensamma kommun, för vilket Kyrkslätt och Grankulla har fått finansiering av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond. Projektet avslutas i januari 2020, men Kototiimi har för avsikt att fortsätta som etablerad verksamhetsform efter projektet.

Ytterligare information om Kototiimi ges av Kaisu Lempinen, projektkoordinator för projektet Vår gemensamma kommun, tfn 040 126 9562.

Kototiimi består av representanter för Kyrkslätts kommun och tredje sektorn.

I främsta raden från vänster till höger: Lotta Lindström (FRK Kyrkslätt / SPR Kirkkonummi – Siuntio), Mia Hansson (medborgarinstitutet), Kaisu Lempinen (projektet Vår gemensamma kommun), Pia Pettersson (Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt) och Sanna Pääkkö (biblioteket).

I bakre raden från höger till vänster: Tony Khalil (Luckan Helsingfors, Integration), Tony Tähtinen (KNUF Luckan, Life in Kirkkonummi) och Nina Serow (biblioteket).

Kototiimi