Sälj handarbetsmaterial och färdiga handarbeten på Vårkarnevalen!

03.04.2019 12:27

Kategori: Fritid

Har det i dina skåp under årens lopp samlats handarbetsmaterial och handarbetsredskap, gamla eller nya handarbeten eller ufon (handarbeten som aldrig blivit klara), handarbetsrelaterade litteratur eller annat som är relaterat till handarbete och hantverk som du inte längre har användning för. Eller handarbetar du flitigt och skulle vilja prova på att sälja dina egna produkter? Eller har du tecknat eller målat tavlor och verk som du skulle vilja sälja?

Fritidstjänsterna inom Kyrkslätts kommun ordnar en gemensam Vårkarneval på Kirkkoharjun koulu 27.4 kl. 10–13. Under karnevalen finns det mångsidigt program för hela familjen, förutom hantverksloppiset bland annat olika uppvisningar och utställningar. Dessutom finns det Prova På-verkstäder, där du kan bekanta dig med olika saker inom musik, bildkonst, handarbete och motion.

Läs mer om vårkarnevalen

Försäljningsborden är endast avsedda för försäljning av varor som är relaterade till handarbete och konst. Försäljningsbordet kostar 19 euro och du kan boka det på adressen opistopalvelut.fi/kirkkonummi (kursnummer 022905) eller per telefon 040 126 9312. Reservera ditt bord nu! 

handstickade sockor och vantar