Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Malmletningstillstånd, Kyrkslätt

12.07.2017 12:23

Kategori: Kungörelse

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kungör med stöd av 40 § i gruvlagen (621/2011) en ansökan om malmletningstillstånd.

Kungörelse Tukes (pdf)