Tukes: Ansökan om industriell hantering och lagring av flytgas på objektet Step Oy, Kyrkslätt

16.03.2020 09:00

Kategori: Kungörelse

Kungörelse
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kungör med stöd av statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) en tillståndsansökan. 

Sökande: Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Läge: Satamatie 64, 02410 Kyrkslätt
Diarienummer: 246/342/2020 

Beskrivning av verksamheten enligt ansökan
STEP Oy planerar att bygga en ny flytgasanläggning med en jordtäkt flytgasbehållare på 49 m3. Flytgasen är brandfarlig gas i kategori 1. Flytgasen används på ångproduktion i en pannanläggning. 

Åsikter och anmärkningar
Åsikter och anmärkningar om ansökan med uppgivande av diarienumret kan skickas till Tukes under adress Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors eller elektroniskt till kirjaamo@tukes.fi senast 25.4.2020. 

Framläggande av ansökan
Ansökningshandlingarna hålls framlagda på Tukes Tammerforskontor (Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors) och vid Kyrkslätt kommunhusets servicekontor (Ervastvägen 2, Kyrkslätt)till 18.4.2020. 

Mer information: Timo Talvitie (tfn. 029 5052 654 eller timo.talvitie@tukes.fi)

Bilaga: Flytgasansökan, parti 1 (zip-fil)
Bilaga: Flytgasansökan, parti 2 (zip-fil)