Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kungör ärendet Tukes 10059/03/01/2022: Ansökan om byggande av flytgasanordning

16.01.2023 15:29

Kategori: Kungörelse

Tukes
Säkerhets- och kemikalieverket

Kungörelse
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kungör med stöd av lag om
säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)
en tillståndsansökan.

Sökande: Saint-Gobain Finland Oy (FO-nummer 0951555-3)
Diarienummer: 10059/03.01/2022
Läge: Ojangovägen 23, 02400 Kyrkslätt

Beskrivning av verksamheten enligt ansökan:
Saint-Gobain Finland Oy tillverkar gipsbaserade byggskivor på sin fabrik i Kyrkslätt.
Naturgas har använts som energikälla på fabriken. Naturgas ersätts delvis med flytgas. Flytgas lagras högst 120 m3 i en eller två jordtäckta flytgasbehållare. De andra viktigaste farliga kemikalier på fabriken, förutom gaser, är brännolja och rå skum. Fabriken använder också små mängder andra farliga kemikalier.

Åsikter och anmärkningar
Åsikter och anmärkningar om ansökan med uppgivande av diarienumret kan
skickas till Tukes under adress Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors eller
elektroniskt till kirjaamo@tukes.fi senast 24.02.2023.

Framläggande av ansökan
Ansökningshandlingarna hålls framlagda mellan 11.01. – 17.02.2023 på Tukes
webbplats https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kemikaalien-ja-kaasujen-teollinen-kasittely. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter denna kun-görelsen publicerades.

Tukes
Mer information: Sara Lax, tfn 029 5052 122, e-post: fornamn.efternamn@tu-kes.fi