Sagotimmar

På biblioteket ordnas sagotimmar där vi berättar eller läser sagor och historier.

I Mestan:

Sagotimmar på svenska för 3–5-åringar på fredagar kl. 9.30. Helena Björk läser sagor.

På Masaby bibliotek:

Sagotimmar för 3–6-åringar onsdagar kl. 9.45–10.15. Roosa Punkari läser sagor.

På Veikkola bibliotek:

Svenskspråkig sagostund för familjer ons. 4.9, 2.10, 6.11 och 4.12 kl. 10.00. Sagostunden tar ca 15 minuter och är lämplig för barn i ålder 1–3 år. Sofia Holm läser sagor.

Sagotimmar på finska

Barn och barnfamiljer
Bibliotek
kulturevenemang / sagotimmar, bibliotek / allmänna bibliotek, bibliotek / barnbibliotek

Mesta
Tfn 040 126 9458