Sagotimmar

På biblioteket ordnas sagotimmar där vi berättar eller läser sagor och historier.

Vecka 22 ordnas sommarens sista veckovisa evenemamg för barn.
De startar igen efter sommaren vecka 36.

I Mestan:

Sagotimmar på svenska för 3–5-åringar på fredagar kl. 9.30. Helena Antfolk läser sagor.

På Masaby bibliotek:

Sagotimmar på svenska för 3–6-åringar onsdagar kl. 9.30.

Sagotimmar på finska

Barn och barnfamiljer
Bibliotek
kulturevenemang / sagotimmar, bibliotek / allmänna bibliotek, bibliotek / barnbibliotek

Mesta
Tfn 040 126 9458