Sagotimmar

På biblioteket ordnas sagotimmar där vi berättar eller läser sagor och historier.

I Mestan:

Sagotimmar på svenska för 3–5-åringar på fredagar kl. 9.30. Helena Björk läser sagor.

Sagoläsning - Silkesapans skratt av Annika Sandelin och Linda Bondestam

Sagotimmar på finska

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Kultur - Bibliotek
kulturevenemang / sagotimmar, bibliotek / allmänna bibliotek, bibliotek / barnbibliotek

Mesta
Tfn 040 126 9458