Sagostunder och babypoesi på biblioteket

20.01.2020 14:32

Kategori: Bibliotek

Sago- och poesistunderna på Kyrkslätts bibliotek har igen startat! På biblioteket Mesta i Kyrkslätts centrum samt på Masaby och Veikkola närbibliotek bjuder vi varje vecka på sagor och historier. På Mesta bjuder vi dessutom på babypoesi och en svenskspråkig musikstund och i Veikkola babypoesi. Under babypoesin sjunger och leker vi traditionella och nya barnramsor. Under babypoesin väcker vi småttingens öra för språkets rytmer och uttryckskraft med dikter, ramsor och lekar. Sago- och poesistunderna har paus under sportlovsveckan, dvs. 17–21.2.

På Mesta hålls sagotimmar på finska för 3–6-åringar på onsdagar kl. 9.30–10. Efter sagotimmen är det dags för babypoesi kl. 10.15–10.45, dit alla 0–2-åringar med föräldrar är välkomna. Ledare är Susanna Huusko.

Helena Björk berättar sagor på svenska för 3–5-åringar på Mesta fredagar kl. 9.30–10. Sedan är det dags för musiklek på svenska kl. 10.15–10.45. Sagostunderna på engelska för 0–5-åringar leds av Jen Bergman lördagar kl. 10–10.30.

I Masaby bjuder vi på sagor på finska och ryska. Vi läser sagor på finska för 3–6-åringar fredagar kl. 10–10.30. Sedan är det dags för babypoesi för 0–2-åringar kl. 10.45–11.15. Sagostunderna leds av Susanna Huusko. Nina Serow leder sagostunderna på ryska tisdagar kl. 18–18.30.

I Veikkola hör vi sagor på finska fredagar kl. 10–10.30. Anton Kaskisuo leder sagotimmarna för 3–6-åringar. Den finskspråkiga babypoesin, som ordnas av Bibliotekets vänner rf och Veikkola bibliotek, hålls på onsdagar kl. 12.

Hjärtligt välkommen till sagornas, historiernas och babypoesins värld! Sago- och poesistunderna är öppna för alla. Vi rekommenderar att du anmäler dig på förhand till babypoesin i Veikkola (tarja.karvinen2@luukku.com), till de övriga sagostunderna behöver du inte anmäla dig på förhand.

Sagostunder och babypoesi på biblioteket