Röstningsområdena ändras - ta ställning och berätta din åsikt!

25.10.2019 11:27

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Centralvalnämnden har bedömt att det finns behov att ändra röstningsområdena och vissa röstningsställen för att undvika rusning på valdagen och förbättra röstningsställenas tillgänglighet. Ändringsbehovet togs upp vid responsmötena efter valen våren 2019.

Målet med reformen är att säkerställa att alla röstningsområden har likadana förutsättningar för att förrätta val på ett smidigt sätt. Enligt centralvalnämndens förslag skulle Sundsberg bli ett nytt röstningsområde, och Kartanonrannan koulu skulle fungera som dess röstningsställe. Hindersby röstningsområde skulle ändras till Tolls röstningsområde, och nytt röstningsställe istället för Heikkilän koulu skulle bli Laajakallion koulu. I fortsättningen skulle det finnas åtta röstningsområden.

Ändringarna skulle påverka ungefär 7 900 röstberättigade Kyrkslättsbor. Det innebär ca 25 % av alla kommuninvånare i rösträttsålder.

Innan man fattar beslut om de nya röstningsområdena vill centralvalnämnden samla in kommuninvånarnas åsikter i frågan. Kommuninvånarna kan svara på en förfrågan om röstningsområdena fram till 31.12.2019.   

De nya röstningsställena har på kartan i förfrågan märkts ut med gröna kvadrater och de nya röstningsområdenas gränser med violett färg. De gamla områdena är gråa.

Länk till enkäten >>

Äänestyskoppi