Rösta på din favorit som nytt vattentorn 17–24.1.2019

17.01.2019 09:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vattenförsörjning Boende och miljö

Kyrkslätts Vatten ber Kyrkslättsborna att rösta på sin favorit som nytt vattentorn bland tre alternativ 

Vattentornet byggs i centrum på Vattentornsbacken för att ersätta det nuvarande vattentornet. Vattentornet blir färdigt år 2020. Tornet blir cirka 15 meter högt. Man har planerat att volymen på vattenreservoaren blir 2300 kubikmeter, dvs. dubbelt så stor som den nuvarande vattenreservoaren, som byggdes år 1973. Finnish Consulting Group FCG ansvarar för planeringen av vattentornet.

Välj din favorit nedan och rösta här >>

Se videon som avbildar området och de olika alternativen. I videon syns även det kommande bostadsområdet på Vattentornsbacken och friluftslederna.  

Bland alla som röstat lottar Kyrkslätts Vatten ut ett överraskningspris.

Alternativ 1. Vasen

 

I alternativet ”Vasen” utgör ett aluminiumnät väggen till tornet. Nätet böjs i stomstrukturen så att en elegant och ”kristallvaslik/vattendroppslik” form bildas. Den böjda gallerstrukturen bryter ljuset vackert och medför ingen störande reflektion tack vare sin brutna reflektionsyta.

Anblicken för mörka tider fås med hjälp av strålkastare som installeras i närheten av gallerytan.

Alternativ 2. Lyktan

 

I alternativet ”Lyktan” används t.ex. ytbehandlad plåt, fibercementskiva, patinerad koppar eller aluminiumnätvägg som ytmaterial.

Anblicken för den mörka tiden fås med hjälp av strålkastare som installeras in i cylindern och belysning som glöder genom luckorna. 

Alternativ 3. Skogen

 

I versionen ”Skogen” har samma nät som i nätstrukturen på versionen ”Vasen” använts på bladverksdetaljerna på utsidan av reservoaren. Som fasadmaterial kan användas t.ex. ytbehandlad plåt, fibercementskiva eller patinerad koppar.

Belysningseffekten utgörs av belysningen av pelarna som föreställer trädstammar, belysningen av bjälklaget, dvs. grenverket, och belysningen av det dekorativa bladverket.

Delta och påverka!

Utseendet på vattentornet väljs av ett råd som utsetts för uppdraget. Resultatet av enkäten skickas till rådet för kännedom.

Ytterligare information: vesihuoltolaitos@kirkkonummi.fi

Vesitorni