Röjning av dikena på Mossvägen

15.12.2020 10:13

Kategori: Gator och vägar

På Mossvägen utförs röjning av dikena på veckorna 51 och 52.
Arbetet pågår ca 2 veckor.

Vi beklagar olägenheterna som röjningsrbetet förorsakar.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Vägarbete