Robotiktävling mellan skolorna

27.04.2018 09:00 - 27.04.2018 15:00
Entréhallen i Kyrkslätts kommunhus

Kategori: Barn Unga

29 lag från nio olika skolor deltar i robotiktävlingen

Tävlingsklasser

ÅRSKURSERNA 1-5
TALENT
• Tävlingslaget (2-3 personer) presenterar någonting som LEGO-roboten kan göra
• Robotens form och material är helt valfria, så länge stommen består av LEGO ROBOT-bitar
• Eleverna får använda äldre elevers hjälp i byggandet av roboten
• Roboten ska visa vad den kan på ett bord med måtten 40 cm * 120 cm
• Man ska utforma en reklam i A3-storlek för roboten. Reklamen ställs fram vid tävlingen i kommunhuset
• Reglerna är luftiga, eftersom syftet är att väcka elevernas motivation och göra tröskeln att delta så låg som möjligt

ÅRSKURSERNA 6-9
SUMO
• Tävlingslaget (2-3 personer) bygger en SUMO-robot av LEGO ROBOT-serien
• Man får också utnyttja en LEGO-expansionslåda i byggandet
• Syftet är att med roboten fälla ner/skuffa ut den konkurrerande roboten från tävlingsunderlaget
o Tävlingsunderlaget är en cirkel med en diameter på 1,2 m och en 2 cm bred svart kant. Cirkeln är i övrigt vit.
o Tävlingsunderlaget ligger ca 4 cm ovanför marken