Rivningen av vattentornet börjar

03.04.2019 19:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vattenförsörjning Boende och miljö

Rivningen av vattentornet som tagits ur bruk i centrum börjar den här veckan

Kyrkslätts vatten har konkurrensutsatt rivningsentreprenaden och entreprenören Delete Finland Oy valdes för arbetet.

Vattentornets betongkonstruktioner knackas sönder, krossas och transporteras bort för vidarebehandling. Rivningsarbetet görs vardagar kl. 7-19. Rivningen ska vara slutförd före 10.5.

Tillträdet till Vattentornsbacken har stängts av. Gångbron över Överbyvägen är ett bra ställe från vilket man kan följa med hur rivningsarbetet framskrider.

Vattenverket hoppas kunna påbörja nybyggnadsarbetet redan den här sommaren. Planeringen av det nya vattentornet är på slutrakan. I byggnadsplaneringen av publikomröstningens favorit, alternativet med namnet Vasen, har den ursprungliga idén kunnat följas i samstämmighet med de tekniska kraven.

 

Följ vattentornets skeden >>

Rivningen av vattentornet har börjat