Riksomfattande veckan för förebyggande missbrukarvård 6-12.11.2017

08.11.2017 09:57

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Unga

Kyrkslätts kommun deltar i den förebyggande missbrukarvården. Målet för den förebyggande missbrukarvården är att stödja barns och ungas uppväxt i Kyrkslätt.

Arbetarna inom den förebyggande missbrukarvården inom Kyrkslätts kommuns ungdomstjänster, nykterhetssekreterare Katri Lahtinen och specialungdomsarbetare Eija Rajavaara, ordnar varje år frågestunder om rusmedel för elever i åk 6.
Vid behov samarbetar man med A-kliniken, grundskolans högre klasser, Papinmäen erityiskoulu och Omnias verksamhetsställe i Kyrkslätt.

Ytterligare information ges av nykterhetssekreterare Katri Lahtinen tfn 040 729 0838 och specialungdomsarbetare Eija Rajavaara tfn 040 832 1906.

Ytterligare information om ungdomstjänsternas verksamhet.