Riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019

Valförrättningar i Kyrkslätt

Riksdagsvalet förrättas söndag 14.4.2019.

Kungörelse om riksdagsvalet 2019

Europaparlamentsvalet förrättas söndag 26.5.2019.

Valdagens röstningsställen  

Allmänna förhandsröstningsställen 

Anstaltsröstningsställen 


Förbindelsearrangemangen till kommunhuset för rörelsehindrade

 

Det är också möjligt att under vissa förutsättningar rösta hemma. 

Anvisning om hemmaröstning 

Hemmaröstningsblankett riksdagsvalet

Hemmaröstningsblankett Europaparlamentsvalet


Valaffischställningarna i Kyrkslätt:

Riksdagsvalet 2019, information till partierna om utomhusreklam

Riksdagsvalet 2019, reklamens plats i ställningarna

Europaparlamentsvalet 2019, information till partierna om utomhusreklam

Europaparlamentsvalet 2019, reklamens plats i ställningarna

Platserna för valaffischställningarna 2019, kartor

NTM-centralens anvisningar om valreklam (på finska)

Karta till centrallagret

 

Valens kontaktperson i Kyrkslätts kommun, centralvalnämndens sekreterare 040 528 4959.

Ytterligare information om valen på justitieministeriets sida https://vaalit.fi/sv/framsida