Riksdagsvalet 2019 i Kyrkslätt

26.03.2019 14:41

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Förhandsröstningen börjar 3.4

Riksdagsvalets valdag är 14.4 - Här är anvisningar för väljaren

Viktiga datum:

 • Förhandsröstning i hemlandet 3-9.4.2019
 • Förhandsröstning utomlands 3-6.4.2019
 • Valdag 14.4.2019
 • Valresultatet fastställs 17.4.2019
 • Den nya riksdagen inleder sitt arbete 23.4.2019

Finland väljer en ny riksdag och 200 riksdagsledamöter söndagen den 14 april 2019.

Alla finska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen får rösta vid riksdagsvalet, oavsett var de bor.

Man kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i hemlandet 3-9.4 och utomlands 3-6.4. Observera att man på valdagen 14.4 endast kan rösta i den vallokal som antecknats i rösträttsregistret och i meddelandekortet som skickats hem till väljaren. Vallokalerna är öppna söndagen 14.4 mellan kl. 09.00 och 20.00. 

 - Ett särdrag för detta riksdagsval är det stora antalet partier som deltar. Det har inneburit en hel del extrajobb, bland annat beträffande ställningarna för utereklam, berättar Marko Parviainen, ordförande för centralvalnämnden i Kyrkslätt.

Kom ihåg att styrka din identitet vid valurnan

Ta med ett giltigt dokument med vilket du kan styrka din identitet (av polisen beviljat officiellt Id-kort, pass, körkort eller FPA-kort med foto eller annat giltigt officiellt identitetsbevis med foto) då du ska rösta. 

Det lönar sig också att ta med sig meddelandekortet om rösträtt som skickats hem. Det går enklare att rösta om man har meddelandet med sig, men man kan också rösta utan det.

Förhandsröstning

I Kyrkslätt kan man förhandsrösta enligt följande:

Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2

 • 3-​5.4.2019 (on-fr) kl. 09.00-​20.00
 • 6.4.2019 (lö) kl. 10.00-16.00
 • 7.4.2019 (sö) kl. 12.00-16.00
 • 8-​9.4.2019 (må-ti) kl. 09.00-​20.00

 Masaby bibliotek, Sundsbergsvägen 1

 • 3-​5.4.2019 (on-fr) kl. 14.00-20.00

Veikkola bibliotek, Dammvägen 6

 • 6-​7.4.2019 (lö-sö) kl. 09.00-​18.00
 • 8.4.2019 (må) kl. 14.00-20.00

Förhandsröstning på anstalter

Det ordnas förhandsröstning i följande anstalter för dem som bor och vårdas där:

 • Volshemmet
 • Vårdhemmet Tammikartano
 • Grupphemmen vid Kyrkslätts servicecentral
 • Lindgården
 • Villa Sipriina
 • Valkokulta
 • Villa Kaskimäki

Förhandsröstning hemma

Den, vars rörelse- eller funktionsförmåga är i den mån begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, kan rösta hemma. Personens hemkommun ska också enligt rösträttsregistret vara Kyrkslätt.

Den som önskar förhandsrösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden i Kyrkslätt. Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon senast tisdag 2.4.2019 före kl. 16.00. Närmare information ges av Kyrkslätts centralvalnämnd, tfn 040 528 4959.

Röstning på valdagen

På valdagen söndag 14.4.2019 förrättas röstningen på följande röstningsområde i Kyrkslätts kommun kl. 09.00-20.00:

Lappböle röstningsområde: Sjökulla skola, Sjökullavägen 285

Veikkola röstningsområde: Veikkolan koulu, Sportstigen 7

Masaby röstningsområde: Nissnikun koulu, yläkoulu, Masabyvägen 268

Gesterby röstningsområde: Winellska skolan, Gesterbybågen 3 (Gesterby skolcentrum, ingång A4)

Kyrkby röstningsområde: Kirkkoharjun koulu, (Kirkonkylän koulukeskus), Stationsvägen 8

Hindersby röstningsområde: Heikkilän koulu (Jolkby), Älgvägen 7a

Porkala röstningsområde: Kantvikin koulu, Toppstigen 2

Ytterligare information om riksdagsvalets arrangemang och till exempel anvisningar om hur rörelsehindrade väljare tar sig till Kyrkslätts kommunhus för att rösta finns på kommunens webbplats på adressen: www.kyrkslatt.fi/riksdagsvalet2019

Resningen av valaffischställningarna började i god tid