Riksdagsmän besöker daghem också i Kyrkslätt

28.08.2018 11:45

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Just nu ordnas temaveckan Riksdagsmän besöker daghem. Tanken är att ledamöterna får en möjlighet att bekanta sig med daghemmens vardag och höra vilka idéer och möjligheter det finns för att förnya och förbättra småbarnspedagogiken. Nissnikun päiväkoti i Masaby fick besök av riksdagsledamoten Raija Vahasalo från Kyrkslätt.

–  Det är alltid roligt att besöka daghem och temaveckan är en bra sporre att göra det, konstaterade Vahasalo. Småbarnspedagogiken är väldigt viktig, eftersom grunden för det livslånga lärandet läggs där.

I Nissnikun päiväkoti betonas barncentrerad pedagogik och i daghemmet strävar man efter att se alla barn som individer och beakta deras behov, färdigheter och intressen. Till exempel i förskolan konkretiseras det i en frågevägg, där saker som barnen vill ta reda på har samlats.

Lärandet dokumenteras också i barnens egen portfolio och Nissnikun päiväkoti har ända från början deltagit i ett utvecklingsprojekt för att ta i bruk digitala portfolior. De digitala portfoliorna används nu i alla grupper i daghemmet.

– Den digitala portfolion skiljer sig från digitala portfolion i att barnet och familjen ett annat sätt kan delta i skapandet av portfolion. Tidigare samlade vi barnens teckningar och berättelser och foton som tagits på dagis i portfolion, men i den digitala portfolion både syns och hörs barnet i videor och ljudspår, berättar daghemsföreståndare Jaana Adler.

Via den digitala portfolion kan vårdnadshavarna följa med barnens vardag dagligen om de vill. Också familjerna kan ladda upp bilder och videor från resor eller annat som barnet gjort eller upplevt och på det sättet kommer barnets båda världar – hemmet och daghemmet – närmare varandra.

Kyrkslätt deltar i ett försök där femåringar erbjuds avgiftsfri småbarnspedagogik 20 timmar i veckan och också det försöket diskuterades under besöket. Målet med försöket är att få med en allt större andel av barnen i småbarnspedagogiken. I Kyrkslätt har deltagandet varit högt redan tidigare och har ökat ytterligare i och med försöket.

I femåringarnas grupp i Nissnikun päiväkoti leker barnen mycket och lär sig samtidigt färdigheter som betonas i planen för småbarnspedagogik och som de kommer att behöva under resten av livet.

– Här tränar barnen på att klara sig självständigt, komma överens med varandra och att förhålla sig positivt till nya saker, berättar barnträdgårdslärare Petri Holopainen.  

I Nissnikun päiväkoti är det inte bara barnen som är glada över att lära sig nya saker utan också personalen, som på eget initiativ har sökt finansiering för projekt som ökar yrkeskunskapen.

– En av de bärande tankarna hos oss är att lära sig tillsammans, berättar Jaana Adler. Det betyder inte enbart att barnen lär sig tillsammans utan att också personalen lär sig nya saker i arbetet. Att lära sig nya saker är en rolig grej, som skapar gemenskap. Just nu inleder vi ett nytt projekt, som fokuserar på digital storytelling. Redan nu är det digitala en viktig del av daghemmets vardag, men vi vill hitta nya sätt att utnyttja digital teknik i vardagen.

Sång och sagor i Sepänkannaksen päiväkoti

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz besökte i sin tur Sepänkannaksen päiväkoti på fredag 31.8. På daghemmet fick han gå en rundtur och bekanta sig med de olika gruppernas verksamhet. 

Morgonen började vid samlingen i gruppen Kultakurret (3-5-åringar), där man gick igenom dagens program och sjöng ett par sånger där stödtecken används. Också i Sepänkannaksen päiväkoti är digitaliseringen en del av vardagen och Aderlcreutz fick följa med hur ett av barnen i Kultakurret-gruppen med hjälpa av medieleksmetoder och greenscreen-teknik fick ta en bild på sin favoritleksak med önskad bakgrund. 

i gruppen Hopeakalat (3-5-åringar) stod mera musik på programmet och Adlercreutz fick delta i musiklekis: sjunga och spela på regnrör. Barnen visade också hur de byggde "elledningar" med hjälp av magneter. 

I gruppen Timanttitoukat (1-2-åringar) fick Adlercreutz trycka sitt handavtryck på papper. Samtidigt berättade pedagogerna om hur de jobbar med barnens portfolior, både på papper och digitalt. I Piccolot-gruppen var det Aderlcreutz tur att läsa för barnen och för det hade han tagit med sig en bok om Pettson och Findus. 

Adlercreutz var också intresserad av att höra vad pedagogerna tyckte om daghemsbyggnaden.

– Vi berättade att vi är mycket nöjda med huset och att det fungerar bra i vardagen. Flera av pedagogerna konstaterade också att de är särskilt glada över att huset har bra inomhusluft och att det är en bra plats för oss att jobba och för barnen att växa i, berättar daghemmets föreståndare Kaisa Kaarre.  

På huvudbilden riksdagsledamot Raija Vahasalo, direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, servicehandledare Karoliina Purola och Nissnikun päiväkotis föreståndare Jaana Adler.

Raija Vahasalo på daghemsbesök