Riksdagsledamöter och kommundirektörer från Västra Nyland samlades i Kyrkslätt

22.01.2019 16:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Anders Adlercreutz, Raija Vahasalo och Eerikki Viljanen bland riksdagsledamöterna från Västra Nyland samt stads- och kommundirektörerna för Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Hangö, Lojo och Vichtis samlades i Kyrkslätt måndagen 21.1.2019. De gemensamma mötena mellan riksdagsledamöterna och kommundirektörerna från regionen cirka tre gånger om året har redan blivit en tradition med vilken man vill trygga ömsesidigt informationsutbyte om ärenden som är under beredning både i riksdagen och inom kommunerna.

Man vill ha banprojekten på föredragningslistan

På måndagens möte låg fokus på att skärpa intressebevakningen och att lyfta fram de centrala trafikprojekten inför riksdagsvalet. Speciellt vill man föra de aktuella banprojekt som med tanke på regionens livskraft är viktiga på föredragningslistan för regeringsförhandlingarna som kommer efter valet. Man ville påskynda anläggningen av den sk. Esbo stadsbana, dvs. de planerade tilläggsspåren mellan Alberga och Köklax. Stadsbanans betydelse för smidig tågtrafik i riktning mot Åbo är viktig och främjar för sin del också genomförande av övriga trafikprojekt som är centrala för flera kommuner i Västra Nyland.

Även elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan, som redan lyfts fram på de tidigare mötena, är allt mer aktuell. Ökningen av godsmängden via Hangö hamn har under de senaste åren varit bland den snabbaste i Finland, och ett fullskaligt utnyttjande av hamnen förutsätter även förbättring av tågförbindelserna. Elektrifiering möjliggör även utveckling av persontrafiken.

Attraktionskraft med goda kollektivtrafikförbindels

Dessutom diskuterade riksdagsledamöterna och kommundirektörerna Västra Nylands attraktivitet med tanke på den tröga utvecklingen av invånarantalet, och även på den frågan identifierades de otillräckliga kollektivtrafikförbindelserna som en av faktorerna. I regionen behövs invånare och företag även för att sanera kommunekonomin. Alla önskar ju att tillväxten av nationalekonomin och ökningen av sysselsättningen fortsätter; detta erbjuder även kommunerna i regionen mer resurser för utveckling av regionen och för investeringar som förbättrar regionens attraktivitet.

juna