Riksdagsbesök på barnkonventionens dag

22.11.2018 12:15

Kategori: Ungdomsfullmäktige

På barnkonventionens dag 20.11 besökte Kyrkslätts ungdomsfullmäktige riksdagen för att bekanta sig med dess verksamhet på inbjudan av kommunfullmäktigeledamot och riksdagsledamot Raija Vahasalo.

- Det är fint att besöket i beslutsfattandets kärna råkade infalla på barnkonventionens dag, eftersom just barnens rättigheter är viktiga för oss och centrala i ungdomsfullmäktiges verksamhet, konstaterar ungdomsfullmäktiges ordförande Saga Lavi.

Ungdomsfullmäktige inledde riksdagsbesöket med att bekanta sig med modeller av byggnaderna för att bilda sig en uppfattning om var allting sker. Riksdagshuset visade sig vid första anblicken vara rätt labyrintartad, men samtidigt en mycket imponerande plats.

- Det finns intressanta detaljer i hela huset, så som plenisalens sockerrörstak, som leder ljudet av t.o.m. knäppningen av en kulspetspenna till andra delen av salen, samt de öppna ”paternosterhissarna”, som endast får användas av riksdagsledamöterna och personalen.  Vi fick bevittna en exemplarisk förevisning av riksdagsledamot Ilkka Kanerva i hur man använder hissen, berättar ungdomsfullmäktiges sekreterare Aapo Saranpää.

Besöket kulminerade på plenisalens läktare där ungdomsfullmäktiges ledamöter kunde följa med den pågående sessionen i salen. Tema för diskussionen var bl.a. utsläppshandel. Som avslutning på rundturen samlades man med en kopp kaffe eller te kring ett bord för att diskutera politik och samhället i allmänhet, samt för att ställa frågor om riksdagsledamotens vardag, arbetsbeskrivning och t.ex. hur det kom sig att Raija Vahasalo blev riksdagsledamot.

- Vi fick redan en utmärkt färdig plan av Raija för vår framtid: först skaffar vi oss ett yrke, sedan försöker vi bli invalda i kommunfullmäktige och därefter i riksdagen, skrattar Saga Lavi.

 Taggade av riksdagsbesöket fortsatte ungdomarna till Sanomahuset för att i smågrupper dryfta ungdomsfullmäktiges gångna verksamhetsår och för att planera det kommande året.

nuorisovaltuusto ediskunnassa