Resvaneundersökningen i Helsingforsregionen har avslutats, HRT tackar alla deltagare

17.12.2018 12:58

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

HSL meddelande 14.12.2018

***

Resvaneundersökningen i Helsingforsregionen som började i september har avslutats. Med undersökningen samlade man med hjälp av en resedagbok in information om invånarnas resvanor: varifrån vart människorna rör sig och vilka fortskaffningsmedel de använder. Inbjudan till enkäten skickades till ca 40 000 slumpmässigt utvalda invånare i Helsingforsregionen. Av dem deltog nästan 11 000 i undersökningen. HRT tackar varmt alla deltagare.

”Resvaneundersökningen är en av HRT:s viktigaste undersökningar. Fint att så många invånare använde sin tid för att svara”, berättar HRT:s specialforskare Pekka Räty.

Deltagarna gav i samband med enkäten mycket nyttig respons på hur resorna förlöper i vardagen. Responsen förmedlas vidare inom HRT och undersökningskommunerna. Många av dem som svarade hade även idéer för utveckling av undersökningen, som kan utnyttjas i fortsättningen i planeringen av undersökningar.

Bland deltagarna lottade man ut tre vinnare av presentkort. De har meddelats personligen om vinsten.

Härnäst kommer forskarna att analysera undersökningsmaterialet. De första resultaten av undersökningen förväntas i mars 2019. 

Kommunerna som deltog i undersökningen är Borgnäs, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. Resultaten från resvaneundersökningen används som underlag för beslut och planer som gäller trafiken.

Se antalet och den procentuella andelen svar kommunvis (på finska) >>

Bussit